BASF’s Vegetable Seeds divisie neemt deel aan het Lettuce Project van het consortium Precision Indoor Plants (PIP) dat wordt gesponsord door de Foundation for Food & Agriculture Research (FFAR). Het doel is om duurzamere sla met een langere houdbaarheid te ontwikkelen die aantrekkelijker is voor de consument.

Sla is een zeer beperkt houdbaar gewas waarvan na het oogsten grote hoeveelheden worden verspild. Met overdekte teelt kan sla dichter bij de consument worden geproduceerd en, met de juiste rassen, verkleuring na het oogsten worden voorkomen, de houdbaarheid worden verlengd en simpelweg een optimaal product worden verkregen waar alle spelers in de waardeketen van profiteren.

Pionieren
Om dit doel te bereiken, neemt BASF deel aan PIP, een consortium dat aan het pionieren is in een nieuwe sector, waar nieuwe gewassturingstechnologieën onder volledig gecontroleerde teeltomstandigheden hand in hand gaan met nieuwe veredelingstechnologieën.

“De deelnemers aan dit consortium vullen elkaar goed aan, met deskundigen op het gebied van gewasgenetica (BASF), moleculaire biologie (Benson Hill), geavanceerde veredelingstechnologie (Greenvenus), plantbelichtingstechnologie (Fluence), klimaatregelingssystemen en een van de vooraanstaande specialisten op het gebied van verticale tuinbouw (Aerofarms)”, aldus Peter Visser, R&D Crop Technical Lead voor bladgroenten. “Alle bedrijven stellen hun kennis, mankracht en financiële middelen ter beschikking aan het project, dat naar verwachting vier jaar zal duren.”

FFAR matcht de financiële bijdrage van de bedrijven met een investering van meer dan USD 2,5 miljoen.

Paradigmaverschuivingen
Alleen met deze combinatie van verschillende krachten is het mogelijk om betere rassen te ontwikkelen en gelijke tred te houden met de ontwikkelingen in de tuinbouw. “Er vindt momenteel een paradigmaverschuiving plaats in teeltsystemen, waarbij een deel van de vollegrondteelt wordt verplaatst naar meer gecontroleerde systemen. Om voorop te blijven lopen in deze ontwikkeling, moeten we samenwerken met deskundigen uit andere disciplines die deze systemen uitgebreid aan het ontwikkelen zijn”, vertelt Gowtham Prakash, Senior Pre-Breeder Leafies. “Wat wij te bieden hebben is kiemplasma, onze kennis van plantengenetica, know-how op het gebied van slaveredeling zelf en de mogelijkheid om de veredelingsresultaten van dit project te evalueren.”

De doelstellingen van deze samenwerking reiken bovendien verder dan het ontwikkelen van slarassen met een langere houdbaarheid en een betere smaak en voedingswaarde voor de klant. De focus ligt ook op het verhogen van de opbrengst en het verlagen van de energiekosten in de verticale teelt om deze innovatieve teeltsystemen rendabel te maken voor de gehele waardeketen.

Duurzaamheid belangrijke troef
En tot slot is duurzaamheid nog een belangrijke troef: verticale tuinbouwconcepten vereisen minder land, besparen tot 90 procent water in vergelijking met traditionele vollegrondteelt en verminderen de behoefte aan chemische gewasbescherming. Daarnaast kan er op elke geografische locatie worden geteeld, waardoor de slaproductie naar de consument wordt gebracht, lange transportroutes worden vermeden en de uitstoot wordt teruggedrongen.

"De kennis die dit project oplevert, moet ons in staat stellen om slarassen te ontwikkelen met een lange houdbaarheid en een hoge potentiële opbrengst onder gecontroleerde milieuomstandigheden. De tijden waarin doorgaans meer dan de helft van de geoogste sla werd verspild, zullen dus hopelijk snel achter ons liggen."

Voor meer informatie:  
BASF Vegetable Seeds
www.nunhems.nl