Nu het Zuid-Afrikaanse steenfruitseizoen weer in aantocht is, richt de sector zich op het waarborgen van de duurzame teelt door zich te focussen op initiatieven zoals milieuaudits, maatschappelijke projecten en het waarborgen van de uitmuntende kwaliteitsstandaarden voor de export. De Zuid-Afrikaanse tuinbouwsector werkt samen met het Sustainability Initiative of South Africa (SIZA), waardoor de sector in staat is om een wereldwijd toonaangevende rol te vervullen op het gebied van duurzaamheid, ethische handel en milieubeheer.

Tegen 2021 zullen 60 steenfruittelers deelgenomen hebben aan het milieuauditprogramma van SIZA, dat gericht is op het verhogen van de duurzaamheid. Veel teeltbedrijven hebben beste praktijken geïmplementeerd, zoals het meten van een efficiënt waterverbruik, waarbij gebruik wordt gemaakt van satellietbeelden om het waterbeheer te verbeteren, het implementeren van biologische teeltmethoden, het berekenen van de CO2-voetadruk en het installeren van zonnepanelen als alternatieve energiebron. 

Zuid-Afrikaanse telers houden zich nu al niet alleen aan de hoogste internationale veiligheidsstandaarden maar dienen ook te beantwoorden aan nog uitgebreidere en specifieke standaarden die een continue aanvoer van veilig en kwalitatief hoogwaardige fruit naar exportmarkten moeten garanderen. 

Jacques du Preez, algemeen directeur Trade and Markets bij Hortgro: "Zuid-Afrikaanse steenfruittelers, - verpakkers en -exporteurs streven ernaar om consumenten smaakvolle producten van een uitmuntende kwaliteit te leveren. De sector heeft er alle vertrouwen in dat de logistieke problemen van het afgelopen jaar, die het gevolg waren van de Covid-19-crisis, zich niet zullen herhalen en kijkt uit naar een geweldig seizoen." De Zuid-Afrikaanse regering stimuleert ook vrouwelijke telers om carrière te maken in de tuinbouwsector. In augustus zei Thoko Didiza, de Zuid-Afrikaanse minister van Landbouw, Landhervorming en Plattelandsontwikkeling hier het volgende over: "We hebben een netwerk van vrouwen binnen de sector opgebouwd die schouder aan schouder werken om hun potentieel te ontsluiten. Met name kleinschalige teeltbedrijven hebben de mogelijkheid om de groei van de economie te versnellen door het creëren van werkgelegenheid in plattelandsregio's, waarmee zij bijdragen aan een verbetering van de leefomstandigheden van veel jonge mensen."

Het particuliere landhervormings- en ontwikkelingsinitiatief Partners in Agri Land Solutions (PALS) heeft een 2020 Lien Visagie als nieuwe voorzitter aangenomen. PALS werd opgericht door fruittelers met als voornaamste doelstelling het bevorderen van de economische groei, het scheppen van banen en het verbeteren van het maatschappelijke evenwicht. De organisatie zit zich in om ervoor te zorgen dat zwarte telers zich succesvol kunnen vestigen als landeigenaren. Hierbij wordt de gehele gemeenschap betrokken in een inclusief proces. De organisatie biedt ook begeleiding en opleidingsprogramma's.

Visagie: "Telers moeten in kringen van eigenaren door zien te dringen wat hen nieuwe mogelijkheden en onafhankelijk biedt. Hoe meer mensen delen in de waardeketen, hoe beter dit zal zijn voor de economie van het land. Het bestuur van PALS streeft naar het tot stand brengen van een verandering binnen de agrarische sector."

De doorlopende marketingcampagne ter promotie van Zuid-Afrikaans steenfruit op de Britse markt, staat dit nieuwe seizoen in het teken van consumenten- en markt PR en sociale media om mensen aan te moedigen gezond te eten en nieuwe recepten uit te proberen in deze tijd van isolatie. Het nieuwe seizoen zal worden afgetrapt met promotionele activiteiten bij een groot aantal Britse retailketens, zowel in de winkels als online.