Tholen – Alle negatieve berichtgeving rondom arbeidsmigranten steekt. Zeker bij telers en uitzendbureaus die hun uiterste best doen alles zo goed mogelijk te regelen voor hun personeel. Rainbow Growers Group is zo’n teler, of eigenlijk telerscollectief, die graag meer grip op het hele uitzendproces wilde.

In 2019 werd daarom geïnvesteerd in eigen huisvesting en ook werd begonnen met een pilot met een nieuw model van verloning, op basis van kostprijs. Het model, waarmee Rosa Werkt bij de telers aanklopte, werd in nauwe samenwerking met de teler doorontwikkeld en is inmiddels een succes. Op drie locaties krijgen 120 arbeidsmigranten nu al op een transparante en duidelijke manier volgens wet- en regelgeving betaald.

Altijd transparant
Wat dat precies betekent voor teler en arbeidsmigrant leggen Nienke van der Zanden van Kwekerij De Wieringermeer, een van de telers binnen de groep, en Maaike Vreeswijk van Rosa Werkt graag uit. “Wat wij eigenlijk zeggen, is dat wij ongeacht het aantal uur altijd vanuit kostprijs betalen”, steekt Maaike van wal. “Concreter: de eventuele beloningen en toeslagen die verplicht betaald moeten worden zijn altijd in de kostprijs verwerkt. Dat wil overigens niet zeggen dat de kostprijs niet kan wisselen, want die wisselt wekelijks aan de hand van het gewerkte aantal uren, eventuele vakantiedagen of een feestdag.”

Nienke vult aan: “De kostprijs, het uurloon en de uitbetaalde toeslagen zijn altijd transparant voor de opdrachtgever. En dit is ook voor de medewerker transparant te zien op hun loonstrook. In andere verloningsconstructies betaalt de opdrachtgever een tarief per medewerker, maar is niet altijd duidelijk welk loon de medewerker krijgt, welke toeslagen er precies worden uitbetaald en wat er nog ingehouden wordt op het loon zoals bijvoorbeeld kosten voor huur en zorgverzekering.”

Bonus
Nienkes ervaring met andere uitzendbureaus is dat het vooral veel over marges en tarieven gaat, terwijl haar doel als HR-verantwoordelijke vooral ook is om personeel het naar de zin te maken en op die manier te binden. “Daar komen dan vanzelf ook goede prestaties uit voort.” Prestaties die ook beloond worden, met bonussen. “We werken met een prestatiebonus op basis van oogstprestaties en toppen/draaien en we werken met wervingsbonus voor het aandragen van nieuwe medewerkers. We blijven steeds nieuwe ideeën verzinnen om te zorgen dat de arbeidsmigranten zo lang en blij mogelijk bij ons blijven werken.”


Tweepersoons woonunits in Andijk

Dat daarbij loon voor de arbeidsmigrant op één staat, staat buiten kijf voor zowel Nienke als Maaike. “Het is ook de reden dat wij graag iets meer dan het minimumloon in de cao betalen”, aldus Nienke. Daarna staat huisvesting, waarvoor bijvoorbeeld in Andijk 8 x 2-persoonsunits werden geplaatst vorig jaar, op twee. De huisvesting is allemaal SNF gecertificeerd en wordt tegen een aantrekkelijke huurprijs aange-boden. Maaike: “Wij beheren de volledige loon- en huuradministratie en houden wekelijks automatisch huur op het loon in. De klant heeft daardoor geen zorgen over het binnenkomen van de huur.”

Korte lijnen
Hoewel Rosa Werkt klanten compleet ontzorgt op het vlak van HR, betekent het meer grip willen houden op het complete uitzendproces alsnog wel extra werk. Nienke: “Denk bijvoorbeeld aan een conciërge voor de huisvesting, maar ook allerlei taken worden door beide partijen opgepakt, zoals naast huisvesting ook aanvragen van BSN-nummers, sturen op ziekteverzuim en voeren van functionerings-gesprekken. De medewerkers solliciteren bij Rosa Werkt. Samen met Rosa Werkt zijn we echter wel continu in overleg over wat er nog beter kan. Die korte lijnen zijn voor iedereen fijn. Het is namelijk niet zo dat wij achteroverleunen en alles maar laten gebeuren. Je wilt juist volledige controle en daar neem je dan het beetje extra werk bij op de koop toe.”

Bij ziekte is uiteindelijk de klant verantwoordelijk voor de doorbetaling van de contracturen in het kostprijsmodel, met uitzondering van de verplichte wachtdagen. “Maar zelfs dan blijf er een financieel voordeel voor de klant”, aldus Maaike. “Samen met de klant zitten we bovenop het ziekteverzuim, waardoor een ziekmelding na een feestje op zondagavond niet zomaar meer voorkomt.”

Plaatje compleet
Over een feestje gesproken, voor de arbeidsmigranten zit een traditioneel eindfeest er bij telers dit jaar door corona niet in, net als voor vast personeel overigens. Toch gaan het einde van het paprikaseizoen en de feestdagen niet ongemerkt voorbij. Nienke: “Er komt zeker een kerstpresentje. Voor werknemers toch de kers op de taart.”

En dan op naar 2021. Jaar drie van de pilot, waarin als het aan Maaike ligt nog meer klanten aan gaan sluiten. “Na De Wieringermeer als pionier zijn andere telers het systeem ook gaan gebruiken. Zij waarderen de financiële openheid. Overigens is het hebben van eigen huisvesting nog wel een voorwaarde, want dat laatste, dat bieden wij, in tegenstelling tot jaarrond arbeidsmigranten én HR-ontzorging, (nog) niet.”

Voor meer informatie:
Rainbow Growers Group
www.rainbowgrowers.nl 

Nienke van der Zanden
nienke@kwmr.nl     

Rosa Werkt
www.rosawerkt.nl 

Maaike Vreeswijk
maaike@rosawerkt.nl