Op dinsdag 1 december 2020 (14.30 – 15.30 uur) organiseren de werkgeversorganisaties in de land- en tuinbouw een webinar over de adviezen van Emile Roemer voor een betere bescherming van arbeidsmigranten. Wim van den Boomen (LTO Nederland) gaat live in gesprek met Jaap Uijlenbroek (trekker van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten) over de recent uitgebrachte adviezen.

Alle leden-werkgevers van LLTB, LTO Noord, ZLTO, Glastuinbouw Nederland, KAVB, POV en NFO zijn van harte uitgenodigd om aan dit webinar deel te nemen. Stel uw vragen over de adviezen van Roemer en neem de gelegenheid om uw mening te laten horen over wat nodig is en wat niet.

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar webinar@lto.nl.