De omzet van Greenyard is in de eerste helft van het boekjaar 2020/2021 met 10,3% toegenomen tot 2,17 miljard euro. De organische omzetgroei bedraagt 11,1%. De omzet werd voor 0,2% gedrukt door desinvesteringen en daarnaast hadden wisselkoersen een negatieve invloed van 0,6%.Binnen de divisie Fresh nam de omzet met 11,1% toe tot bijna 1,80 miljard euro. De omzettoename is een gevolg van een toename in de verkoop van groenten. Ook ziet Greenyard hier het effect van de inzet op geïntegreerde klantenrelaties. Verder hebben de COVID-19 quarantainemaatregelen die sinds midden maart 2020 opgelegd werden en die een verschuiving veroorzaakten van buitenhuisconsumptie naar thuisconsumptie in het eerste kwartaal van het boekjaar positief doorgewerkt in de omzet.

De omzet van de divisie Long Fresh in de eerste helft van het boekjaar 2020/2021 bedraagt 380,4 miljoen euro. De divisieomzet nam met 6,8% toe in vergelijking tot dezelfde periode in het vorige boekjaar. Ondanks de tijdelijke omzetdaling bij de foodserviceklanten toen buitenhuisconsumptie wegviel in het tweede kwartaal van het kalenderjaar, werd er toch meer omzet gerealiseerd. De tijdelijke daling in de foodservicesector werd gecompenseerd door toegenomen verkopen aan retailklanten.Het aangepast bedrijfsresultaat EBITDA nam met 18,9% toe tot 56,6 miljoen euro. De EBITDA-marge verbeterd van 2,4% in dezelfde periode vorig jaar naar 2,6% voor de eerste helft van het boekjaar 2020/2021. De divisie Fresh droeg voor 32,4 miljoen euro bij aan het bedrijfsresultaat en de divisie Long Fresh voor 24,9 miljoen euro.Hein Deprez, co-CEO: “Greenyard toont aan dat haar strategie werkt om langdurige, duurzame en stabiele relaties aan te gaan in de ketens van beide segmenten. Deze strategie zorgt voor evenwicht en zekerheid in de ganse keten. Daarmee versterkt het vertrouwen om ook in onzekere tijden samen met de klant verder te groeien. Ook met telers investeren wij met een vergelijkbare intensiteit en integratie, in professionele, innovatieve en integratieve samenwerkingsverbanden, wat uiteindelijk zal leiden tot verdere verkorting van de toeleveringsketen. Op groepsniveau worden daarom verdere stappen gezet in het inkopen (sourcing) op groepsniveau.”

Marc Zwaaneveld, co-CEO: “Onze doelstelling om de nauwe samenwerking in de waardeketen met klanten en telers verder uit te diepen, bewijst onze vastberadenheid om waarde toe te voegen om
de ganse keten te verbeteren wat betreft beschikbaarheid, kwaliteit en kosten. Het dwingt ons onze organisatie elke dag aan te passen, om ze beter, efficiënter en duurzamer te maken, waarbij we groeien bij elke stap. Daardoor zien we nu reeds een belangrijke verschuiving naar stabielere en hogere volumes en marges, onder meer door meer diensten te bieden met toegevoegde waarde, maar ook doorstructurele ingrepen in onze processen, bijvoorbeeld in sourcing en transport. Bovenal versnellen we onze duurzaamheidsambities, door middel van vier concrete engagementen. Door te streven naar duurzame en continue verbeteringen in een geïntegreerde waardeketen, leggen we de basis voor een sterke en stabiele groei voor de komende jaren.”

Klik hier voor de kerncijfers van Greenyard.

Voor meer informatie:
Dennis Duinslaeger
Greenyard
+32 15 32 42 49
Dennis.duinslaeger@greenyard.group    
www.greenyard.group