Tholen - De boete die een AGF-handelsbedrijf kreeg voor het onjuist inzetten van GMO-subsidie blijft staan. Het gaat om subsidiegeld in het kader van Gemeenschappelijke Markt Ordening voor verwerking van potkruiden.

De crux zit hem in de inzet van een vorkheftruck in het aanvoer- en sorteerproces van potkruiden bij het handelsbedrijf. Door tussenkomst van een vorkheftruck in het proces kan niet worden gesproken van één geïntegreerd systeem waarbij het aanvoersysteem rechtstreeks is aangesloten op het sorteersysteem, menen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en nu ook het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Dat het processysteem niet overeenkwam met de subsidieaanvraag kwam aan het licht na een bezoek van de NVWA. Het zorgde ervoor dat er vraagtekens werden gezet bij de in 2014 aangevraagde subsidie.

Niet subsidiabel
Het gaat in feite om het nauwkeurig lezen van de GMO-regels. Door gebruik te maken van een losse heftruck met bestuurder wordt de keten doorbroken en is geen sprake van een intern transportsysteem, maar van intern transport. Het aanvoersysteem moet volgens de regels een aaneengesloten keten zijn, waarbij een container als koppelingscriterium dient. Indien dit niet het geval is, dan wordt het als intern transport beschouwd, wat niet subsidiabel is. 

Dat was dan ook reden voor terugvordering van het subsidiebedrag en ook de boete blijft staan, omdat volgens het College het AGF-handelsbedrijf niet voldoende hard heeft kunnen maken dat de boete onterecht is.

Bekijk hier alle details over wanneer een systeem wel of niet subsidiabel is in de complete uitspraak. 

Foto index: archief GroentenNieuws