De gemberteelt heeft vele families in het regenwoud in Centraal-Peru er bovenop geholpen toen de koffieteelt er enkele jaren geleden rake klappen te verwerken kreeg. “Het is een goed alternatief gebleken voor de tuinbouw in het regenwoud toen de koffieteelt er in 2013 en 2014 verdween door de koffieroestplaag. We zaten toen met de handen in het haar tot iemand ons vertelde over de gemberteelt. Het is echt een leerproces geweest, een risico ook, maar we slaagden erin de moeilijkheden te overwinnen en we zijn er weer bovenop geraakt”, vertelt Marisol Huamán, een teelster die aangesloten is bij Elisur Organic.

Dit Peruaanse bedrijf zag het licht in de nasleep van de koffiecrisis in het Peruaanse regenwoud, toen begin 2016 een aantal telers en een team enthousiastelingen met ervaring in de export de handen in elkaar sloegen om van start te gaan met de gemberteelt met respect voor het milieu. De rol van de vrouw speelde vanaf het prille begin een zeer belangrijke rol in de groei van dit bedrijf. De belangrijkste functies binnen het bedrijf worden immers bekleed door vrouwen.

“53% van ons personeelsbestand bestaat uit vrouwen en we geloven sterk in de waarde van hun bijdrage om projecten te leiden, zowel op lokaal als internationaal niveau. Graag zouden we dan ook even enkele vrouwen in de bloemetjes willen zetten die met succes meeschrijven aan dit mooie verhaal: onze algemeen directeur, onze verpleegster, onze technisch adviseur voor de teelt, ons hoofd personeelszaken en ons hoofd productie. We zijn heel blij op hen te mogen rekenen in deze strategische activiteiten en afdelingen”, luidt het bij Elisur Organic.

“Elk van deze vrouwen is tot deze leidinggevende posities opgeklommen op basis van verdienste. Als bewijs daarvan kunnen we aanhalen dat ons bedrijf tot de top 5 van de Peruaanse gemberexportbedrijven hoort. Om vandaag de dag deze positie te behouden en nog verder te groeien moeten we de uitdaging aangaan om de juiste strategische beslissingen te nemen in een context waarin de covid-19-pandemie domineert, maar ook gekenmerkt wordt door prijsschommelingen op de markt, de stijging van de productiekosten, een groeiende vraag, toenemende onzekerheid, enz.”

De leidinggevende vrouwen aan het woord
“Het succesvol leiden van een project hangt niet af van het geslacht, maar van de wilskracht, de intellectuele capaciteit en vooral het vertrouwen in het team om de doelen te bereiken. We zijn nu al 5 jaar onderweg met Elisur. Het is een reis vol uitdagingen geweest maar we kunnen heel tevreden terugblikken op het parcours dat we reeds hebben afgelegd. We hebben vele obstakels moeten overwinnen, we zijn enkele keren gevallen, maar we zijn telkens weer opgestaan om samen als team verder te werken aan dit duurzame teeltproject. Elisur Organic begon met een droom van 4 enthousiastelingen en is ondertussen uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 150 leden”, zegt Kristel Camargo, algemeen directeur en mede-oprichtster van Elisur Organic.

“We nemen de gezondheid van al onze medewerkers zeer serieus, ook omdat we koste wat het kost willen vermijden dat onze activiteiten tijdelijk stopgezet moeten worden. We willen voor een veilig kader zorgen zodat iedereen zijn doelen kan bereiken. We zijn één grote familie en we zorgen voor elkaar”, zegt Doris Quintanilla, de verpleegster van het bedrijf.

"Door elk jaar opnieuw vanaf het begin van het seizoen de telers bij te staan met technisch advies kunnen we de kwaliteit van het product garanderen en verhogen we de betrokkenheid van de telers bij het bedrijf", zegt Joselyn Justo, technisch adviseur voor de teelt.

“We proberen een omgeving te creëren die de persoonlijke groei, de motivatie en de samenwerking tussen de telers mogelijk maakt, want dat heeft een positieve invloed op de productiviteit en zo kunnen we ook een kostenverlaging realiseren. De onverdroten inzet van een medewerker kan je niet zomaar eisen, je moet het ook verdienen”, zegt Rocío López, hoofd Human Resources.

“De laatste jaren is ons productievolume voortdurend toegenomen. Ik zou van bovenaf kunnen eisen dat de doelstellingen gehaald worden, maar ik ga liever voorop in de strijd en geef zo leiding aan de werkzaamheden te midden van de mensen”, besluit het hoofd productie, Ruth Quintanilla.

Voor meer informatie:
José Flores Palomino
Sales and Marketing Manager
Elisur Organic SAC 
Mob: +51 933 130095 (Peru)
jflores@elisurorganic.com
www.elisurorganic.com