Een van 's werelds grootste containerrederijen moedigt klanten, die voor het verladen van voeding van de logistiek afhankelijk zijn, aan om meer samen te werken bij de ontwikkeling van een meer digitaal geavanceerde sector om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen.

Andre Simha, directeur van Digitalisering en Informatie van MSC, sprak op het online forum van Cool Logistics en zei dat bedrijven moeten samenwerken om hun bedrijfsmodellen onder handen te nemen en de hele supply chain naar een nieuw tijdperk van verbinding, transparantie en efficiëntie te leiden.

Simha: "We kunnen het ieder voor zich doen, of we kunnen het samen doen. Als we het alleen doen, zullen we allemaal aanzienlijke hoeveelheden geld en mensen investeren en uiteindelijk zullen onze klanten er niet de vruchten van plukken. Als we het samen doen kunnen we een deel van de kosten en het onderzoek delen en ervoor zorgen dat we onze klanten een oplossing bieden die ook echt werkt. We mogen ook niet vergeten dat, hoewel digitalisering slechts een onderdeel is van de transformatie van onze sector, het voor sommigen moeilijk kan zijn om erin te investeren. Maar alleen als we er met z'n allen voor gaan zal het voor iedereen toegankelijk worden."

Een veelvoorkomend probleem is volgens Simha dat als een bedrijf een 'slimme container' tussen twee continenten verlaadt, er onderweg meerdere verladers kunnen worden ingezet. De klant kan dus alleen een ononderbroken service krijgen als de verladers een compatibele communicatieoplossing aan boord hebben geïmplementeerd.

"Persoonlijk geloof ik dat een win-win oplossing bestaat uit het delen van een verenigd digitaal ecosysteem. Dat door ons allemaal wordt gedefinieerd, door samenwerking. Toen we met onze klanten uit verschillende sectoren spraken, bevestigden ze allemaal dat ze controle willen hebben over wat er wordt gemonitord en hoe er met uitzonderingen wordt omgegaan. Uiteraard willen ze reactiviteit, traceerbaarheid en het opnemen van een gecodeerd privé-communicatiekanaal. Daarom hebben we een reeks proefprojecten opgestart die op dit moment worden uitgevoerd."

Hij voegde eraan toe dat het niet alleen om containers gaat, want hoewel ze een revolutie binnen de scheepvaart teweeg hebben gebracht met innovatie zoals grotere en efficiëntere schepen, snellere doorlooptijden en het gebruik van technologie voor betere monitoring en traceerbaarheid, gaat een derde van de geproduceerde voeding (1,6 mld ton/jaar) wereldwijd verloren, wat kan oplopen tot € 1,2 bln.

Simha merkte op dat om het volledige potentieel van het internet te realiseren, bedrijven het hele traject van de supply chain moeten bekijken vanuit het perspectief van de eindklant;dat wil zeggen, best practices langs elke schakel van de supply chain, zowel binnen als buiten de container, zullen ervoor zorgen dat de langste levensduur wordt bereikt. MSC doet in dit verband eigenlijk hetzelfde als de rest van de sector, maar Simha wijst erop dat het doel van MSC is om informatie te delen.

"Het gaat niet om het vervangen van mensen door digitale technologie of het concurreren met andere verladers, maar om het voldoen aan de toekomstige vraag, aangezien de bevolking in 2050 10 mld mensen heeft bereikt. In 1980 waren er 4 mld mensen en we verlaadden 3 mld ton. Nu, 40 jaar later, is de bevolking verdubbeld, maar we verladen bijna vier keer de hoeveelheid, 11 mld ton. Tegen 2030 zullen we daarop nog eens 5 mld ton moeten verladen, maar we hebben niet 40 jaar de tijd om dat te realiseren. We erkennen de noodzaak om aan de groeiende behoeften van de sector tegemoet te komen."

De Digital Container Shipping Association (DCSA) is in 2019 opgericht als een neutrale vereniging zonder winstoogmerk, die streeft naar standaardisatie, digitalisering en samenwerking in de containerscheepvaartsector. Simha is voorzitter van deze vereniging en zegt dat het vormen van standaarden net zo essentieel is als elke nieuwe technologie of robotica in een zich ontwikkelende sector.

"We moeten de normen op orde krijgen, anders zullen we nooit in staat zijn om informatie te delen op een manier die zinvol is voor de eindgebruiker van de gegevens. Veel klanten zijn multi-carriers, dus ze willen niet voor elk van de partners een andere methode en een andere interpretatie van de gegevens hanteren."

Ook Anne-Sophie Zerlang Karlsen van TWILL uit Nederland nam deel aan het forum. Ze was het ermee eens dat het delen van gegevens belangrijk is, maar zegt dat de vertrouwenskwesties en wie de eigenaar is van de gegevens, gemeengoed zijn onder de bedrijven van de klant.

Zerlang Karlsen: "De gegevens zijn er, maar er zijn veel dingen die mensen moeten uitzoeken. Wat ik heb geleerd is dat alles draait om vertrouwen. Vandaag de dag is er in de meeste reefersystemen Remote Container Management (RCM), dus er is geen echte behoefte meer aan aparte dataloggers bij je versproducten, omdat je de gegevens via RCM ontvangt. Een groot aantal van onze klanten geeft nog steeds geld uit aan het plaatsen van dataloggers in containers. Hoe komt dat? Het komt neer op vertrouwen. We hebben het lang gehad over de kloof tussen rederijen en vrachteigenaren. Als je het hebt over transparantie of over digitale engagementmodellen, wordt vertrouwen psychologisch gezien belangrijker. Het gaat niet zozeer om de vraag hoe je de data in real time beschikbaar kunt maken, dat is er wel, maar hoe beginnen we met het opbouwen van het vertrouwen dat nodig is voor klanten om te starten met het gebruik ervan als standaard?"

Zerlang Karlsen geeft toe dat TWILL momenteel geen gebruik maakt van koelcontainers, maar het bedrijf overweegt deze vorm van transport op zijn platform te gebruiken als onderdeel van een bredere aanpak van 'heroverweging van de logistiek'.

"Ik hoop echt dat de aanpak, of het nu gaat om vervoerders of logistieke dienstverleners, een punt bereikt waarop er sprake is van een echte samenwerking tussen de partners. Alleen als we tot samenwerking, gemeenschappelijke oplossingen of normen komen, kunnen we de waarde voor onze klanten maximaliseren."

AgriLedger is een ander bedrijf dat deelnam aan Cool Logistics. Het bedrijf biedt oplossingen voor de gehele tuinbouwaanbodketen door gebruik te maken van Blockchain-technologie, waarmee ze telers en leveranciers efficiëntie en traceerbaarheid biedt. Een belangrijk project waar het bedrijf bij betrokken is, is een door de Wereldbank gesponsord ontwikkelingshulp-initiatief, waardoor telers in Haïti eigenaar kunnen blijven van hun producten tot aan de afzet op de eindbestemming en hopelijk hun rendement kunnen verbeteren, terwijl ze tijdens het proces worden ondersteund.

CEO Genevieve Leveille zegt dat er vaak veel tijd wordt verspild omdat gegevens niet worden gedeeld; zonder te begrijpen waar producten zijn geweest en hoe de dingen zijn gebeurd.

Leveille: "Ik denk dat als er problemen ontstaan, bijvoorbeeld met een mango of een avocado uit Haïti, we niet moeten proberen om iemand de schuld te geven, want soms gebeuren er dingen. Maar met de juiste gegevens kunnen we erop vertrouwen dat gebeurt wat er moet gebeuren. Een ander belangrijk punt dat we van Haïti hebben geleerd is dat niet iedereen een smartphone hoeft te hebben, ze hoeven alleen maar mee te doen en de gegevens te verstrekken die nodig zijn om die consensus over het geheel te bereiken. Het biedt mogelijkheden de problemen en verliezen die we hebben, te verzachten."

Leveille voegde eraan toe dat de term digitalisering vaak wordt opgevat als complexe technologie, maar dat het zo eenvoudig zou kunnen zijn als het hebben van een up-to-date telefoon en het stroomlijnen van informatie op één platform. Zij zei ook dat het bedrijf ervoor koos om een 'R3-platform' te gebruiken om ervoor te zorgen dat de privégegevens van de klant voldoende worden beschermd.

"We kijken ook op twee manieren naar de data; het recht of de toestemming om te schrijven versus het kunnen lezen. Wat we doen is dat de gegevens die worden verzameld nu beschikbaar worden gesteld via de notities van de waarnemer. Als de rederij er deel van uitmaakte, zou het de bedoeling zijn dat ze alle informatie met betrekking tot die zending kunnen krijgen waar ze toegang toe moeten hebben. Heel belangrijk is dat veel mensen uit dezelfde sector kunnen deelnemen, zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken dat hun gegevens door de verkeerde mensen of nieuwsgierige ogen in gevaar worden gebracht."