Groen Agro Control wijst erop dat er een verandering is in het berekeningsmodel voor de berekening van het ARfD percentage voor Nederland.

De Acute Referentie Dosis (ARfD) is een schatting voor de hoeveelheid van een pesticide in voedsel die iemand binnen 24 uur kan innemen zonder noemenswaardige gezondheidseffecten. Groen Agro Control berekend dit voor de aangetoonde pesticiden en vermeld dit in het analyserapport.

"Voorheen werd dit gedaan met het NESTI-model, een Nederlands berekeningsmodel," vertelt Michel Witmer van Groen Agro Control. "De berekening van de ARfD is, net als de MRL jaren geleden, geharmoniseerd binnen de Europese Unie. Het berekeningsmodel binnen de Europese Unie is het EFSA PRIMo model (huidige versie 3.1). Voor Nederland heeft het RIVM een lijst met bijbehorende processingfactoren gepubliceerd die in de berekening zijn verwerkt. Per 12 oktober 2020 berekend Groen Agro Control het ARfD percentage voor Nederland met het EFSA PRIMo model versie 3.1 met de bijbehorende processingfactoren van het RIVM dd 11 juni 2020. De berekening van de ARfD met het PRIMo model wordt ook toegepast bij het toetsen aan de eisen van Nederlandse retailers."

"Daarnaast is er grote vraag naar de analyse van Ethyleen-oxide op sesamzaad. Ook hier kunnen wij de sector helpen. Op dit moment wordt een TAT gehaald van 6 werkdagen, dus zit u met sesamzaad in voorraad. Check of dit eventueel uit India afkomstig is en laat het bij Groen Agro Control controleren."

Voor meer informatie:
Michel Witmer
Groen Agro Control
Distributieweg 1
2645 EG Delfgauw
015 2572511
m.witmer@agrocontrol.nl    
www.agrocontrol.nl