Het innovatieve tech bedrijf VanBoven helpt telers bij het in kaart brengen van de oogst van vollegrondsgroenten. Op basis van slimme software en drone-technologie wordt iedere individuele plant bekeken om de actuele maatsortering en oogstrijpheid in kaart te brengen. Telers kunnen deze informatie gebruiken om te bepalen waar en wanneer er geoogst kan worden, en hun afnemers te informeren over de verwachte productie van de komende weken. Dit leidt tot betere afstemming tussen ketenpartners, waarmee verliezen in de keten worden voorkomen.

In 2019 heeft VanBoven al meerdere haalbaarheidsonderzoeken en pilots uitgevoerd bij diverse boeren bedrijven om ervoor te zorgen dat hun product aan de behoeften van de markt voldoet. Op dit moment wordt de software gedemonstreerd bij drie groentetelers om de economische waarde te demonstreren en praktijkervaring op te doen. Eén van deze bedrijven is Bio Brass in Zeewolde, een biologisch landbouwbedrijf wat de beoogde innovatie toejuicht. Met name de mogelijkheid om afnemers proactief te voorzien van betrouwbare informatie over de aankomende oogst wordt gewaardeerd.

VanBoven heeft haar technologie in eerste instantie ontwikkeld voor broccolitelers en bekijkt op dit moment de meerwaarde die ze in andere gewassen kan bieden. De techniek is met name zeer geschikt om objecten in het perceel te identificeren en de fysieke maat te bepalen. Wel is het daarbij van belang dat een object over het algemeen van bovenaf zichtbaar is. Telers die kansen zien voor hun gewas wordt van harte verzocht contact op te nemen met VanBoven.

De mannen achter VanBoven.

Voor meer informatie: info@vanboven-drones.nl en www.vanboven-drones.nl