Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Status Klankbordgroep ZON: Leden zijn straks aan zet

Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering van afgelopen voorjaar is er een Klankbordgroep samengesteld om het bestuur van Koninklijke ZON over diverse zaken te adviseren. ZON magazine sprak met voorzitter Sjraar Hoeijmakers over de voortgang en de verdere ‘marsroute’.

Het lijkt wat stil, heeft de Klankbordgroep momenteel nog zomerreces?
"Er zijn inmiddels zes bijeenkomsten achter de rug. De Klankbordgroep heeft eind juni een lange bijeenkomst over commercie gehad, waarbij onder meer uitvoerig over de commerciële strategie is gesproken. Er komt ook nog een extra bijeenkomst waarin de governance van ZON Holding en Koninklijke Telersvereniging ZON aan de orde gaat komen, maar die zal na de vakantieperiode worden gepland. In die zin zou je inderdaad van een zomerreces kunnen spreken. Het is bij de meeste bedrijven natuurlijk ook een hele drukke periode, dus ik denk dat een korte pauze voor veel leden eigenlijk prima uitkomt."

In het vorige nummer van ZON magazine vertelde procesbegeleider Marijke Flamman al een en ander over de voortgang. Hoe kijk je daar als voorzitter naar?
"Laat ik eerst nog even benadrukken dat ik niet in de Klankbordgroep zit als voorzitter, maar als individuele courgetteteler. En ook de anders bestuursleden zitten er als telers en niet als bestuursleden. Natuurlijk mag tegelijkertijd duidelijk zijn dat je jezelf niet in twee los van elkaar functionerende delen kunt opsplitsen en dat je de in de Klankbordgroep besproken inhoudelijke zaken, behalve als teler en lid, ook ‘weegt’ vanuit het gezichtspunt van je bestuurlijke verantwoordelijkheid, en dit vraagt vaak een goed doordachte afweging in de dagelijkse kortstondige hectiek. Dat lijkt me eigenlijk niet meer dan logisch. Maar laat ik ten aanzien van de voortgang in zijn algemeenheid zeggen dat ik vind dat er fundamenteel en op constructieve wijze wordt gesproken over de zaken die voor de toekomst van ZON belangrijk zijn."

En welke zaken zijn dat? 
"Er zijn veel onderwerpen aan de orde geweest, maar de discussies spitsen zich met name toe op drie hoofdzaken te weten a) de commerciële strategie van ZON; b) wat te doen met de opbrengst van de verkoop van Fresh Park Venlo, en c) de gouvernancestructuur van Holding en Coöperatie. Dat zijn natuurlijk hele wezenlijke zaken die je als bestuur samen met de leden goed moet ‘doorkauwen’ alvorens je daar besluiten over gaat nemen. En dan is een goed advies van de klankbordgroep uiteraard van groot belang."


Sjraar Hoeijmakers 

Zijn er al concrete besluiten genomen in de Klankbordgroep?
"Die neiging tot het nemen van besluiten is er soms, in alle enthousiasme en betrokkenheid, maar op zulke momenten komt de rol van procesbegeleider Marijke Flamman meteen om de hoek kijken, die duidelijk maakt dat de groep op verzoek van de Algemene Ledenvergadering met adviezen moet komen maar zelf geen besluiten kan nemen. Ze helpt ons die rolverdeling heel zuiver te houden."

En wat gaat dan bijvoorbeeld het advies worden over de besteding van de opbrengst van de verkoop van Fresh Park Venlo?
"Er zijn veel suggesties en ideeën over de tafel gegaan. Afspraak is dat de Klankbordgroep na de zomer de besproken zaken in de vorm van adviezen aan het bestuur zal rapporteren. Dan past het uiteraard niet dat ik daar tussentijds mededelingen over ga doen, dan zou niet correct zijn."

In de regio en ook bij leden zullen toch wel bepaalde verwachtingen zijn ten aanzien van dat onderwerp?
"Ja dat is me bekend, maar daar heeft de Klankbordgroep zich in de discussies hierover niet laten leiden."

Laatste vraag: wanneer gaat het bestuur de adviezen van Klankbordgroep aan de leden voorleggen?
"We zullen als bestuur het uitgebrachte advies eerst zelf moeten bekijken en bespreken en, mogelijk nog met inschakeling van een of meerdere externe specialisten, vervolgens op basis daarvan tot een of meerdere uitgewerkt(e) voorstel(len) aan de leden moeten komen. Ik verwacht dat dat ergens in de loop van november zal zijn tijdens een extra ledenbijeenkomst, maar dat moment is uiteraard mede afhankelijk van de noodzaak om nog wel of niet specialistische expertise in te roepen. Daarna zijn dan de leden aan zet."

Bron: ZON Magazine

Publicatiedatum: