Hoe voorkom je in de toekomst dat producten uit de schappen worden gehaald omdat ze besmet zijn met bacteriën? Maastricht University, de KULeuven en de Universiteit Hasselt hebben een sensortechnologie ontwikkeld die uitkomst kan bieden! Via nieuwe biosensoren kunnen voedingsproducten op een goedkope en snelle manier tijdens het productieproces getest worden op mogelijke bacteriële verontreinigingen.

Met een bijdrage van 850.000 euro van Interreg Vlaanderen-Nederland gaan Nederlandse en Belgische onderzoekers via het project AgrEUfood deze nieuwe technologie verder ontwikkelen en in de praktijk testen. Deze test kan in de toekomst terugroep acties (recalls) en uitbraken wellicht voorkomen.

De huidige praktijk is erop gericht om op regelmatige tijdstippen monsters te laten onderzoeken door gespecialiseerde laboratoria. Met deze methode kan het tot een week duren om tot een definitieve analyse te komen. Het is dan ook niet uitgesloten dat bepaalde verontreinigingen niet op tijd worden opgespoord waardoor het risico op een terugroepactie met bijbehorend economisch verlies en imagoschade reëel is.

Uit het lab
Bart van Grinsven, assistent professor bij het departement Sensor Engineering (faculteit Science & Engineering) van Maastricht University, is intensief betrokken bij het project. ‘Vanuit de drie universiteiten hebben we de technologie in handen. Maar we willen dat deze vinding ook het daglicht ziet: uit het lab en naar de markt gaat. Om de technologie op de werkvloer te implementeren, werken we samen met bedrijven die ervaring hebben in het industrialiseren van zowel hardware (Voxdale BVBA) als software (Yookr BV). Wij zorgen voor de technologie, zij maken er een toepassing van. Om te zien of de technologie ook echt in de praktijk werkt, hebben we binnen het project twee partners voor wie hygiëne essentieel is: Alberts NV, een Belgische start-up die een volautomatische smoothie-automaat heeft ontwikkeld, en Dürüm Company NL, een producent van op tortilla gebaseerde producten. Door de technologie bij hun in de praktijk te testen, zie we meteen on-the-spot of het werkt.’

Naast de drie kennisinstellingen en vier bedrijven, zijn ook Brightlands Campus Greenport Venlo en het Vlaams Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) bij het project betrokken.

Kennis versterken
ILVO is verantwoordelijk voor de microbiologische referentiemetingen en de communicatie en demonstratie van het gebruik van de in AgrEUfood ontwikkelde biosensoren aan geïnteresseerde Vlaamse bedrijven. Marc Heyndrickx is wetenschappelijk directeur bij ILVO. ‘Vlaanderen heeft een uitgebreid aanbod aan voedingsbedrijven met een diversiteit aan voedingsproducten en een groot mkb-gehalte. Deze bedrijven hebben vaak geen eigen mogelijkheid tot microbiologische analyse waardoor productieprocessen niet op de voet opgevolgd kunnen worden voor bacteriële verontreinigingen. Biosensoren zijn in dit verband heel interessant als ze gebruiksvriendelijk en snel in gebruik zijn. Daarnaast beschikt de Vlaamse regio over veel kennis - fundamenteel als toepassingsgericht - via universiteiten en kennisinstellingen zoals ILVO op het gebied van biosensoren en voedingsmicrobiologie. Met dit project wordt deze kennis versterkt samengebracht.’

In de lijn
Brightlands Campus Greenport Venlo heeft alle Nederlandse partijen binnen het project bij elkaar gebracht en gaat ervoor zorgen dat de kennis uit het project voor iedereen beschikbaar komt via onder andere workshops. Saskia Goetgeluk, directeur van Brightlands in Venlo: ‘De kennisinstellingen en het bedrijfsleven in de Nederlands - Belgische grensregio werken vanuit gepatenteerde kennis naar een goede toepassing in de markt. Daarnaast is dit project een belangrijke stap in de ontwikkeling van de faculteit Science & Engineering van Maastricht University op de campus in Venlo.’

Over Interreg
AgrEUfood krijgt een bijdrage vanuit het Interreg-programma van de Europese Unie. Dit programma is in het leven geroepen om problemen in grensregio’s aan te pakken en grensoverschrijdende samenwerking binnen Europa te bevorderen. Interreg Vlaanderen-Nederland krijgt 152 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) om tussen 2014 en 2020 te investeren in waardevolle, grensoverschrijdende projecten op het gebied van innovatie, energie, milieu en hulpbronnen en arbeidsmobiliteit.

Naast de Europese subsidie wordt het project ook ondersteund door de provincie Limburg (65.000 euro) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (97.500 euro). Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur): “Dit is een treffend voorbeeld hoe vanuit gerenommeerde kennisinstituten toepasbare wetenschap omgezet kan worden in bruikbare producten. Deze sensortechnologie biedt niet alleen economische kansen voor bedrijven die werken met voedingsproducten. Doordat bacteriën sneller ontdekt worden, levert het ook een meerwaarde voor de volksgezondheid”.

Voor meer informatie: 
Kim Janssen
Brightlands Campus Greenport Venlo
06-5108 0571
kim.janssen@brightlands.com 

Dr. Katrien Broekaert
ILVO
+32 (0)9 2722819
Katrien.Broekaert@ilvo.vlaanderen.be