Een groep handelaren van de Großmarkt Düsseldorfer hebben een coöperatie opgericht om de verdere ontwikkeling van de Großmarkt te garanderen: de 'Großmarkthallen Düsseldorf eG'. De coöperatie zal voortaan het bedrijfsmanagement van de gemoderniseerde Großmarkt op zich nemen.

Peter Josef Eßer bij zijn verkoopstand op de Großmarkt

Inhoudelijke vormgeving van de nieuwe Großmarkthallen 
De stad wil zich, zoals al enige tijd bekend, terugtrekken uit het draaiende houden van de Großmarkt en het terrein aan dochtermaatschappij IDR overdragen. De IDR, zo is gepland, zal het terrein herstructureren en moderne markthallen bouwen. De nieuw opgerichte coöperatie treed dan als belangenvertegenwoordiger van de handelaren op. Men streeft ernaar om een algemeen huurcontract met de IDR af te sluiten. Handelaren, de stad en IDR zijn tijdens de afgelopen onderhandelingen over de inhoudelijke vormgeving van de nieuwe Großmarkthallen zeer dicht tot elkaar gekomen.

Met de oprichting van de nieuwe coöperatie stellen de betrokken handelaren hun handelingsvermogen tegenover de stad Düsseldorf en de IDR veilig. Zij zullen bij de modernisering en het veilig stellen van de toekomst van de Großmarkt constructief meewerken. Door het besluit van de administratieve rechtbank, die de privatisering van de Großmarkt voorlopig heeft stopgezet, is een reeks handelaren echter onzeker. Dat werd duidelijk bij de debatten die aan de oprichtingsbijeenkomst vooraf gingen. Ettelijke handelaren hebben vanwege nog niet afgeronde gerechtsprocedures nog niet tot de coöperatie toe kunnen treden. De meerderheid sluit een deelname echter niet uit. In de komende weken verwacht de nieuwe opgerichte coöperatie verdere deelnemers. Tot de oprichtingsleden van de coöperatie behoort circa één derde van de levensmiddelhandelaren die op de Großmarkt gevestigd zijn.

Jarenlange groententeler aan het roer
Peter Josef Eßer werd gekozen als voorzitter van de Großmarkthallen Düsseldorf eG. De groententeler uit Korschenbroich verkoopt sinds meer dan twintig jaar op de Großmarkt Düsseldorf.

Verdere informatie: www.grossmarktgilde.de