Op 13 november bereikten de EU en het VK een voorlopig akkoord over Brexit. De Britse regering heeft ingestemd met dit voorlopig akkoord. Nu moeten het Europees Parlement en het Britse parlement het akkoord ook nog bekrachtigen. Pas als dat allemaal is geregeld, is er zekerheid dat de gemaakte afspraken ook echt in werking kunnen treden. Het KCB zet de gevolgen voor handel op een rij.

"Het voorlopig akkoord omvat onder andere afspraken over de rechten van burgers, de financiële afwikkeling, de grens tussen Ierland en Noord-Ierland en een overgangsfase tot eind december 2020. In deze overgangsfase blijven alle EU-regels en wetten nog gelden voor het VK en verandert er dus heel weinig. Welke eisen er straks aan de import en export van plantaardige producten naar en vanuit de VK worden gesteld is nog niet opgenomen in dit akkoord. Pas na de Brexit op 29 maart 2019 kunnen de EU en het VK over de details van hun nieuwe relatie verder gaan onderhandelen.

Blijf u op alle scenario’s voorbereiden
Zolang er nog geen zekerheid is of het voorlopig akkoord door alle partijen zal worden bekrachtigd, gaan de EU en Nederland ook door met de voorbereiding op alle mogelijke scenario’s. Dus ook de mogelijkheid dat het toch niet lukt om tot goede afspraken te komen.  Doet u nu zaken met het VK en heeft u geen ervaring met zakendoen buiten de EU? Bereid u dan voor op het scenario waarbij er geen overgangsfase komt.

Welke stappen kunt u al nemen?
Bereid u voor op het douaneprocedures bij het zakendoen
Verdiep u tijdig in het gebruik van e-CertNL en CLIENT Import. Hou hierbij rekening met eventuele aanpassingen in uw automatiseringssysteem.
Vraag eHerkenning aan. Dit heeft u nodig om te kunnen werken met e-CertNL
Klik hier voor de belangrijkste informatiebronnen

Lees ook het interview dat de NVWA gaf aan VNO-NCW over de gevolgen van het voorlopig onderhandelingsakkoord tussen de EU en de VK voor de import en export van en naar het VK. Met hierin de oproep om niet af te wachten en nu alvast voorbereidende stappen te zetten." 

De Nederlandse Douane merkt dat veel ondernemers nog niet weten hoe zij hun voorbereidingen moeten aanpakken. Hiervoor heeft de Douane een aantal hulpmiddelen ontwikkeld, zoals de Brexit Impact Scan, douane.nl/brexit en een Brexit-toolkit.

Bron: KCB/Douane