Tien dagen na de hevige regenval en hagel in centraal zuidelijk Chili, diende Ronald Bown Fernández, directeur van de Vereniging van Fruitexporteurs in Chili (ASOEX), maandag een nieuw rapport in over de schade in de fruitsector.

De directeur sprak van lage verliezen in een zeer beperkt aantal gebieden in de volumes van blauwe bessen, kersen, steenfruit, kiwi's en druiven. "We weten en betreuren echter", voegde hij toe, "dat er telers zijn die alles of bijna alles verloren hebben. De landbouwsector, en met name de fruitsector, is afhankelijk van weersomstandigheden. Ongunstige situaties, zoals die van onlangs, helemaal in periodes die van groot belang zijn voor sommige gewassen, zijn zonder twijfel ernstig".

"De verliezen voor onze sector worden geraamd op 120 tot 150 miljoen dollar (106 tot 132 miljoen euro)", aldus Bown.

Volgens Andrés Armstrong, uitvoerend directeur van het Blauwe Bessen Comité van Chili, is de regio O'Higgins een van de zwaarst getroffen gebieden met betrekking tot blauwe bessen, met gerapporteerde schade in verschillende boomgaarden. "Toch zullen de gevolgen voor de export relatief klein zijn, aangezien deze regio slechts een klein blauwebessenareaal heeft: goed voor 7 % van het totaal in Chili. We moeten er echter wel rekening mee houden dat er melding is gemaakt van hagelbuien in sommige gebieden met een groter blauwebessenareaal,in de gemeentes Logaví, Parral en Retiro. In de overige regio's was de schade beperkter". 

Armstrong voegde toe dat er volgens de voorlopige schaderamingen van de afgelopen dagen "ongeveer 2.000 hectare blauwe bessen enige schade heeft ondervonden, vanaf het Metropolitaanse Gebied tot het zuiden. De verwachting is dat de export met 4.200 ton zal afnemen, vanwege gevallen fruit en grotere hoeveelheden fruit die weggegooid worden als gevolg van kneuzingen".

Volgens Armstrong bedroeg de export van Chileense blauwe bessen in week 46 625 ton. 66 % hiervan werd verzonden naar Noord-Amerika, 24 % naar Azië en 10 % naar Europa. De verzendingen tot nu toe hebben een omvang van 1.905 ton, 14 % meer dan in dezelfde week vorig jaar. Biologische blauwe bessen vertegenwoordigen in deze periode 41 % van de totale export. Noord-Amerika is de belangrijkste bestemming voor deze bio-export, met 99 %.

Volgens de tweede raming van het Kersencomité van ASOEX, van 16 november, zal de totale kersenexport met 10,5 % dalen ten opzichte van het vorige seizoen. Het Comité verwacht dat de hagel van vorige week een impact van -7,1 % gehad heeft op het geraamde volume. De totale export zal naar verwachting een omvang van 167.232 ton hebben. Deze raming is gebaseerd op informatie van 54 bedrijven die in het vorige seizoen 80 % van de exportsector vertegenwoordigden.

Op zijn beurt gaf Fernando Sat, directeur van het Druivencomité van ASOEX, aan dat "er geen aanzienlijke hoeveelheid verloren is gegaan. Hoewel we nog steeds geen volledige kwantificatie hebben, weten we wel dat de verliezen beperkt zullen zijn".

Sat zei ook dat er een lichte daling (van maximaal 2 %) wordt voorzien voor het druivenseizoen van 2018-2019. Hij zei echter dat deze afname niet door de hagel wordt veroorzaakt, maar voornamelijk door de rassenvernieuwing in deze sector. "Er zal een grote afname zijn van traditionele rassen waar geen markt meer voor is, zoals de Flame, Thompson en Superior rassen, hetgeen ook zal zorgen voor een toename van de gepatenteerde rassen. We verwachten dat het eerste schip met Chileense druiven tussen week 48 en 49 zal vertrekken. We hebben geen haast om eerder te vertrekken, aangezien er nog fruit uit Californië en Peru aanwezig is op de markt".

De directeur van het Kiwicomité, Carlos Cruzat, deelde mee dat de eerste schaderaming voor kiwi's op 5 % wordt vastgesteld, op basis van een bezoek van de technische teams aan de getroffen gebieden. Hij stelde echter dat de meest zorgwekkende kwestie op dit moment is dat de hagelval in het volgende seizoen een negatieve invloed zal hebben in de zwaarst getroffen boomgaarden, als gevolg van het beschadigde hout en de ontbladering, die de vruchtbaarheid zal aantasten.