Er wordt nog te weinig samengewerkt in ketens, waardoor er nog te vaak capaciteits- en flexibiliteitsproblemen zijn. Zowel de leveranciers als de retailers zien duidelijk voordelen en verbeteringen van een betere ketensamenwerking waarin meer informatie wordt gedeeld, zo blijkt uit onderzoek van Simstock in samenwerking met Jack van der Veen, hoogleraar supply chain management aan de Nyenrode Business Universiteit.

Ze geven 5 tips om verbetering aan te brengen:

Tip 1: Zorg voor een betrouwbare statistische forecast
Iedere schakel in de levensmiddelenindustrie wil een goede inschatting kunnen maken van de producten die in de komende periode moeten worden ingekocht (grondstoffen, verpakkingsmaterialen en eindproducten) en/of geproduceerd. Een statistische forecast wordt in eerste instantie gemaakt op basis van historische afzetpatronen waarbij onder andere rekening moet worden gehouden met trends, seizoenen en promoties. De statistische forecast vormt de basis voor de inkoop- en productieplanning van een organisatie. Het is belangrijk om deze zo betrouwbaar mogelijk te krijgen. Houd er rekening mee dat niet alle producten zich op de zelfde manier gedragen en pas dan ook de juiste rekenmodellen toe.

Tip 2: Voeg externe data toe
De statistische forecast wordt nog betrouwbaarder door externe data toe te voegen. Het gaat hierbij om de eigen geplande promoties of de promoties van de retailers, online data uit bijvoorbeeld Google Analytics of de weerverwachtingen. Ook het toevoegen van POS data van retailers of het inlezen van een externe klant forecast zorgt voor nauwkeurigere resultaten. De grootste complexiteit met het toevoegen van deze externe data is dat de grote hoeveelheid data die verwerkt moet worden en het vertalen van deze data naar operationele beslisregels. Alleen een forecast is zelden voldoende. U behaalt pas echt resultaat op het moment dat bewegingen van de forecast kun worden gekoppeld aan operationele beslisregels voor uw inkoop- en productieplan.

Tip 3: Deel forecast met je (belangrijkste) leverancier
Een consensus forecast is de uitkomst van het S&OP overleg. De verschillende afdelingen binnen de organisatie hebben afgestemd welke producten worden geïntroduceerd en uitgefaseerd, de promotiekalender is besproken en forecast afwijkingen zijn besproken. Door deze data voor de komende drie maanden te delen met uw leveranciers krijgen deze leveranciers meer inzicht in wat er in de komende periode door u ingekocht gaat worden. Uw kunt hierdoor beter anticiperen en zult betrouwbaarder, completer en sneller uit kunnen leveren.

Tip 4: Begin bij de basis
Ketensamenwerking en het delen van data heeft alleen zin als u uw eigen voorraad management proces op orde heeft. Het heeft geen zin data te delen met uw leveranciers die niet betrouwbaar is. Als eerste stap kunt u kijken naar de opbouw van het assortiment en de bijbehorende parameters. en masterdata. Daarnaast is het belangrijk om op basis van de juiste parametersetting en beslisregels tot een optimaal proces voor voorraadbeheer te komen.

Tip 5: Blijf jezelf ontwikkelen
Trends en ontwikkelingen in de markt zorgen voor een veranderende rol van voorraadbeheerders en - planners binnen uw onderneming. Een belangrijke succesfactor voor ketensamenwerking zijn mensen met de juiste skills, kennisniveau en analytisch vermogen. Waar deze voorheen vooral werden ingeschakeld voor het rekenwerk met betrekking tot de juiste voorraad, is de voorraadplanner tegenwoordig steeds meer ketenregisseur. Deze ontwikkeling vraagt om bredere competenties. Goed voorraadbeheer is topsport en mensen moeten zich continu blijven ontwikkelen. Er is een groot tekort aan goede mensen dus u moet er alles aan doen mensen te inspireren en te behouden voor uw organisatie.

Klik hier voor het onderzoeksrapport en het webinair van Simstock