De wereldwijde afzet van Fairtrade producten groeide in 2017 met 9% naar bijna €8,5 miljard. Dit leverde telers en arbeidsorganisaties naar schatting €178 extra op, zo blijkt uit het onlangs gepresenteerde jaarverslag van Fairtrade International.

In het verslag, dat de titel 'Working Together for Fair and Sustainable Trade' draagt, wordt eveneens benadrukt hoe Fairtrade zich voortdurend inzet om telers en arbeiders een duurzaam bestaan te geven in een periode dat de koffieprijs het laagste punt van de voorbije twaalf jaar heeft bereikt.

In het rapport over 2017 -2018 wordt geïllustreerd op welke manier de inkomsten uit de handel eerlijker verdeeld worden. Dit gebeurt onder meer door het aanscherpen van strategieën om een leefbaar inkomen voor telers en arbeiders veilig te stellen, de positie van vrouwen en jongeren te versterken, het steunen van telersorganisaties om de gevolgen van klimaatverandering te beperken en door samen met internationale partners aan de verwezenlijking van duurzaamheidsdoelstellingen te werken. 

Telers en arbeidersorganisaties hebben ongeveer €178 miljoen aan Fairtrade inkomsten naast hun gewone inkomen ontvangen die zij kunnen investeren in projecten naar eigen keuze en dit is 19% meer dan het jaar daarvoor.

In 2017 werkte Fairtrade samen met ruim 1,6 miljoen telers en arbeiders in 75 verschillende landen. In 150 landen ter wereld waren zo'n 30.000 verschillende Fairtrade producten te koop. Het Verenigd Koninkrijk blijft de grootste Fairtrade markt wat betreft de waarde van de retailafzet, gevolgd Duitsland en de Verenigde Staten. Ook de meeste andere Fairtrade markten groeiden met dubbele cijfers. 

De afzet van de voornaamste Fairtrade producten maakte in 2017 een aanzienlijke groei door. Fairtrade bananentelers zagen hun omzet met 11% stijgen. 

Hoewel Fairtrade de groeiende afzet als cruciale aanjager voor economische verbetering beschouwt, is er meer nodig om op de lange termijn duurzame telersgemeenschappen tot stand te brengen. 

"Wij menen dat alle telers en arbeiders recht hebben op redelijke inkomsten voor hun producten," vertelt Darío Soto Abrik, directeur van Fairtrade International.
Voor telerscoöperaties zal Fairtrade een stappenplan voor leefbare inkomens testen dat in eerste instantie gericht zal zijn op de cacaosector in West-Afrika. Voor plantagemedewerkers worden op dit moment specifieke modellen ontwikkeld om naar een leefbaar inkomensniveau toe te werken. Deze zijn in deze eerste fase gericht op de bloemen- en bananensector. 

Volgens Soto Abril is een gezamenlijke inzet noodzakelijk. "Fairtrade kiest voor een benadering waarbij meer waarde gecreëerd wordt voor telers en arbeiders. We blijven samenwerken met regeringen, de maatschappij, het bedrijfsleven, telers, arbeiders en consumenten om duurzame inkomens te realiseren."


Klik hier voor het volledige rapport.

Voor meer informatie:
Giovanna M. Schmidt
Fairtrade International
Email: g.schmidt@fairtrade.net 
Tel: +49 228 94923236