De Duitse kranten Abendzeitung, Münchner Merkur en  Wochenanzeiger melden dat er na een korte zomerpauze weer werk wordt gemaakt van de geplande nieuwbouw van de Großmarkt München. „Er wordt regelmatig gesproken met de politiek en het bestuur, die nog steeds zeer positief tegenover de plannen staan“, zegt Christa Heidingsfelder van het overslagcentrum Großmarkt München GbR (UGM GbR).

In de komende dagen beginnen volgens Christa de voorgesprekken over grondstukonderhandelingen, die een wezenlijk fundament voor de nieuwbouw door de UGM GbR vormen, die sinds meer dan dertig jaar op de Großmarkt gevestigd is. „We gaan er vanuit dat deze gesprekken op de korte termijn uitmonden in een concreet onderhandelingsstadium, om snel de start van de gedetailleerde planning van het nieuwe Großmarktcomplex mogelijk te maken. Hoe dringend de nieuwbouw nodig is bleek onlangs al toen de kelderverdieping werd afgesloten, waardoor meerdere handelaren binnen het terrein moesten verhuizen.“

In de zomer heeft het UGM de eerste stedenbouwkundige en architectonische details voor het alternatieve concept gepubliceerd. Het concept werd vanuit alle kanten goed ontvangen, onder meer door het 'Bayerische Fruchthandelsverband', de 'Erzeugergemeinschaft der Gärtner' en de steuners van het standplaatsinitiatief 'Großmarkt in Sendling. Jetzt.'

Stedelijke impulsen voor het groothandelsterrein
Het concept plant op het areaal van de huidige UGM-hallen naast de groothandel ook ruimte voor kantoren en woningen. Daardoor komt vergeleken bij de laatste planningsvariant van de stad nogmaals zeven hectare extra binnenstedelijk terrein voor de toekomstige stadsontwikkeling vrij, die voor circa 1.500 woningen gebruikt zou kunnen worden. Christa: „We willen ons in de eerste stap met de bouw van de Großmarkthallen bezighouden. Dit complex zal meer zijn dan een functioneel gebouw. Door haar kubusachtige aanbouwen voor gastronomie, kantoren of woonappartementen kan de toekomstige groothandel voor het gehele areaal belangrijke richtinggevende, stedelijke impulsen creëren.“

Verdere informatie:
Standortinitiative „Großmarkt in Sendling. Jetzt.“
Schäftlarnstraße 10
D-81371 München
Tel.: 089 74 11 80 56
E-mail: info@grossmarkt-sendling.de