De besturen van telersverenigingen BGB (Best Growers Benelux) en Versdirect.nl hebben hun handtekeningen gezet onder een fusie-overeenkomst. De in november aangekondigde samenwerking is voorgelegd aan de betreffende instanties. Onder voorbehoud van hun positieve reactie, zullen de leden van beide verenigingen eind januari 2012 stemmen over de fusie.

De gefuseerde vereniging krijgt een nieuwe naam: Telerscoöperatie Van Nature.
De naam Van Nature raakt het oorspronkelijke in het werk van de aangesloten telers en past goed bij de producten, werkwijze, prestaties en ambities. De nieuwe vereniging gaat opereren vanuit het huidige kantoor van Versdirect.nl in Barendrecht.


Het nieuwe bestuur van Telerscoöperatie Van Nature: Staand (v.l.n.r.): Michel Zwinkels (Versdirect.nl), Piet Enthoven en Ard Ammerlaan (BGB), zittend (v.l.n.r.): Joop Luimes en Aad Sonneveld (BGB) en Arjan van Onselen (Versdirect.nl).
Op de foto ontbreekt bestuurslid Sjaak Verhoeven (Versdirect.nl).


Met de fusie ontstaat een telersvereniging met 120 aangesloten telers, met een gezamenlijk areaal van 540 ha glasgroenten en 275 ha vollegrondsgroenten. Samen vertegenwoordigen zij een aandeel van circa 15% van de Nederlandse markt voor tomaat, paprika en komkommer. De nieuwe vereniging zal voor de afzet blijven samenwerken met de handelsbedrijven Combilo BV, Haluco BV, J.M. Levarht & Zn. BV en Scherpenhuizen BV. Het bestuur van de coöperatie wordt gevormd door Ard Ammerlaan, Piet Enthoven, Joop Luimes, Arjan van Onselen, Sjaak Verhoeven en Michel Zwinkels. Aad Sonneveld wordt bestuursvoorzitter. Het management bestaat uit Hans van Luijk, Hans Prins en Wim Rodenburg.

BGB en Versdirect.nl zijn beiden telersverenigingen die op eenzelfde leest geschoeid zijn. Beide partijen hebben als primaire doelstellingen het rendement van de individuele teeltbedrijven te verbeteren en een zo goed en breed mogelijk productenpakket van topkwaliteit op de markt te brengen. Met de fusie worden efficiency en continuïteit gewaarborgd en verbeterd. Nog belangrijker is dat de nieuwe vereniging horizontale bundeling aan telerszijde realiseert en een verbetering van de marktstructuur oplevert. Door een groter areaal onder één commercieel beleid te brengen en door samen te werken met vier van de sterkste Nederlandse handelsbedrijven kan de levering aan de eindklanten geoptimaliseerd worden.