In het begin van 2012 zal Sapex opnieuw granaatappelen uit Zuid-Afrika exporteren. Het groeiseizoen is in volle gang en de eerste vruchten zullen tegen het einde van februari worden geoogst. Het seizoen valt iets vroeger dan vorig jaar.

Sommige bomen zijn nog steeds in bloei.


De vruchtgrotte van Acco (rechts) is gemiddeld 45 mm (diameter) en Wonderful (links) is gemiddeld 50 mm. De verwachtte vruchtgrootte tijdens de oogst is voor Acco 90 mm en Wonderful 90-95 mm.De bomen hebben genoeg fruit en dunnen zal nodig zijn om een goede balans tussen fruitgrootte en productie te verzekeren.

Voor meer informatie:
Kobus Louw
Sapex
mailto: kobus@sapex.co.za