Ingrediënten, verpakkingen, vervoer en verspilling zijn allemaal terreinen waar een supermarkt samen met de leverancier duurzame verbeteringen kan doorvoeren. Anne van der Wal van AH en Irénke Meekma van Bakker Barendrecht vertellen in deze GS1 Live video hoe ze dat samen hebben aangepakt.Directe informatie

Hoe diepgaand een samenwerking soms kan wortelen, illustreert algemeen directeur Irénke Meekma van Bakker Barendrecht in deze GS1 Live video. Ze zegt: "Tien jaar geleden is Albert Heijn er mee opgehouden bij ons te bestellen." Vanaf dat moment kregen de DC's van Bakker Barendrecht directe informatie vanuit de winkels.

Ieder voor zich

Aan Bakker Barendrecht dus de taak om te zorgen dat alle versproducten in voldoende hoeveelheden beschikbaar waren. Het legde de basis voor de stappen die daarna gezet zijn om steeds duurzamer samen te werken. Irénke Meekma en Anne van der Wal van Albert Heijn leggen uit wat deze innige samenwerking tot nu toe heeft opgeleverd en wat de ambities zijn voor de toekomst. Van der Wal: "Verduurzaming is geen onderwerp van ieder voor zich."

Bron: www.gs1.nl/opinie/