Rusland importeert jaarlijks meer dan 8,5 miljoen ton groente en fruit. Hiervan is minder dan 4% afkomstig uit Marokko. Hoewel de exportcijfers van Marokkaanse groente en fruit een groei laten zien, vertegenwoordigd de export momenteel slechts 3,6% van het marktaandeel. Citrus is met 92% van de totale exporthoeveelheid het belangrijkste product. De tomaten vertegenwoordigen 7% en het overige deel bestaat uit diverse groenten. 

Er zijn echter nieuwe perspectieven voor de Marokkaanse export naar Rusland. Onlangs is een Russische delegatie naar Marokko afgereisd om er het hele traject wat het Marokkaanse citrus en de primeurs afleggen te volgen en om met name te letten op de fytosanitaire controle.

Er worden vaak betwistbare zaken opgeworpen ten gunste van de Marokkaanse export met name de voorkeursbehandeling waarvan Marokko voordeel geniet. Dit systeem voorziet een speciaal douanerecht van 4,59% voor de citrus en 16,62% voor tomaten. De weigeringen van douane-inklaring zijn echter legio. Daarbij komen de kosten van wachttijden voor schepen en de verslechtering van de kwaliteit van de producten.


Maar de grote moeilijkheden worden gevonden op het niveau van sanitaire en fytosanitaire normen. Deze zijn de laatste jaren strenger geworden, maar worden niet met dezelfde strengheid toegepast voor alle landen die naar Rusland exporteren. De positie van concurrerende landen ten opzichte van Marokko is hierdoor sterker geworden. 

Toch beschikt Marokko over een controlesysteem, die is goedgekeurd door het FVO. Rusland heeft deze echter tot nu toe niet erkend en is daarom uitgenodigd het controlesysteem ter plaatse te komen bekijken. Volgens het nationale bureau voor de voedselveiligheid was de delegatie zichtbaar verrast door het niveau van het systeem. Het is echter nog afwachten op het definitieve publicatierapport van de Russische delegatie.