Indien omwonenden al 20 jaar of langer gebruik maken van een erf om van en naar de openbare weg te gaan, dan kan er door de verjaringstermijn van 20 jaar een recht van overpad ontstaan op 1 januari 2012. Op 1 januari 2012 is het namelijk 20 jaar geleden dat er nieuwe regelgeving van kracht werd over verjaring. Het is mogelijk om vóór genoemde datum een overeenkomst te sluiten met de betreffende omwonenden waarin hen een persoonlijk gebruiksrecht wordt verleend om te komen en te gaan via het erf. In dat geval is er geen sprake van het bezit van een recht van overpad en kan deze erfdienstbaarheid dus ook niet door verjaring ontstaan. De overeenkomst voorziet in de mogelijkheid om het gebruiksrecht op te zeggen en zorgt er voor dat het recht niet overdraagbaar is aan opvolgende eigenaren.

Indien de omwonenden weigeren om mee te werken, dan kunnen ze schriftelijk worden aangemaand om het bezit van het recht van overpad op te geven. Deze aanmaning stuit de verjaring waardoor er een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar begint te lopen op 1 januari. Voorwaarde is wel dat er binnen een half jaar een procedure wordt begonnen tegen omwonenden, om de rechten alsnog veilig te stellen. Voor meer informatie, kijk op www.evsadvocaten.nl.