Het Europees Parlement heeft op 14 december nieuwe regels voor de etikettering van vruchtensappen en nectars goedgekeurd. De regels hebben als doel om misleidende benamingen van gemengde sappen en etiketten met de aanduiding 'geen suiker toegevoegd' te voorkomen.

Een mix van twee sappen moet in de toekomst een productnaam hebben die overeenkomt met de inhoud. Bijvoorbeeld, een mix van 90% appel- en 10% aardbeisap moet 'Appel en aardbeisap' worden genoemd, terwijl het nu nog 'Aardbeisap' genoemd mag worden. Een algemene naam zoals 'Gemengd sap' zou gebruikt kunnen worden voor sappen van drie of meer verschillende vruchtsoorten.

In de toekomst zullen vruchtensappen per definitie geen suiker of zoetstoffen bevatten. 'Nectars', gemaakt van vruchtenmoes met toegevoegd water, kunnen wel suiker of zoetstoffen bevatten. Etiketten met 'Geen suiker toegevoegd' zijn niet toegestaan op nectars die kunstmatige zoetstoffen bevatten.

Veel producten die worden verkocht als 'sinaasappelsap' bevatten tot 10% mandarijnsap, wat bijdraagt aan de kleur en smaak. Deze werkwijze is gebruikelijk in Brazilië en de Verenigde Staten die een groot aandeel op de Europese markt bezitten. Om een goede concurrerende markt te behouden moeten alle geïmporteerde en Europese vruchtensappen die worden verkocht als puur dat ook zijn, of in de productnaam moet zijn aangeven dat het sap ook mandarijn bevat.

De regels voor de etikettering van vruchtensappen en nectars waren voorlopig overeengekomen tijdens informele onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad van ministers. Ze moeten nu nog formeel door de Raad worden goedgekeurd om de wijzigingen officieel door te voeren. Producten die voor de officiële inwerkingtreding van de regels op de markt worden gebracht of zijn geëtiketteerd, kunnen nog tot 3 jaar later worden verkocht. Lidstaten hebben 18 maanden de tijd om de wijzigingen op te nemen in hun nationale wetgeving.

Bron: Europees Parlement