Tholen - Het artikel dat gisteren op deze site geplaatst werd over de starre rijtijdenwet, leidde tot veel reacties van collega-transporteurs, die zich herkenden in deze problematiek. Belangenbehartiger Transport en Logistiek Nederland (TLN) kreeg er in de reacties flink van langs, maar perswoordvoerder Floris Liebrand herkent zich niet in de kritiek dat er door TLN niets gedaan wordt. "We zijn hier al jaren mee bezig en hebben het onderwerp zelf op de politieke agenda gezet in Brussel en Den Haag!"Liebrand zegt op de hoogte te zijn van de extreme voorbeelden van boetes, die in andere landen worden geïnd na overtredingen op de rij- en rusttijden. "Met name in landen als Spanje, Italië, Frankrijk en België zijn die voorbeelden gewoon krankzinnig! Het punt is dat er regelgeving is, maar dat de manier van handhaven in alle lidstaten anders is. Nederland is een voorbeeld van een land dat pragmatisch met handhaving omgaat."

"Maar Nederland is maar één land en we hebben te maken met 27 lidstaten, waarbij er lidstaten zijn die fors inzetten op nog striktere regelgeving. Dan moet je soms heel voorzichtig zijn in wat je communiceert en gebeurt er veel meer achter de schermen. Want let wel, als het aan sommige landen ligt, wordt de wetgeving voor Nederland alleen nog maar nadeliger", waarschuwt Floris.

Het initiatief Transport in Nood, dat gespecialiseerd is in het afhandelen van internationale boetes voor Nederlandse chauffeurs, kan op de waardering van de woordvoerder rekenen. "Dat is een goed initiatief om in het buitenland voor een snelle boete-afwikkeling te zorgen." De Telegraaf meldde dit weekend dat TLN transportbedrijven al jaren helpt bij het opzetten van vestigingen in met name Polen. Dat is volgens Floris niet aan de orde. "Wij weerhouden ons daar juist van!"Om onredelijke boetes voor de rij- en rusttijden tegen te gaan heeft TLN zes aanbevelingen geformuleerd:

1. Handhaaf op drie basisbeginselen
TLN pleit ervoor om de handhaving uit te voeren met het oog op de drie basisbeginselen uit de verordening: tegengaan van oneerlijke concurrentie, verbeteren verkeersveiligheid en beschermen van chauffeur. Met andere woorden, dat er wordt gehandeld naar de geest van de wet in plaats van naar de letter van de wet.

2. Voer een tolerantieregeling in voor rij- en rusttijden en pauzes
TLN pleit ervoor om een tolerantieregeling in te voeren bij controle op de dagelijkse en wekelijkse rij- en rusttijden en de pauzeregeling. Beperkte overtredingen zouden beboet moeten worden met een waarschuwing. Daarnaast zouden de omstandigheden – zoals files, verplaatsingen van het voertuig – bij de totstandkoming van de overtreding dienen te worden meegewogen.

3. Schaf patronaal attest af en spreek in EU uniforme toepassing af
Het patronaal attest/verlofbriefje is een eigen verklaring en heeft geen toegevoegde waarde. TLN pleit uiteindelijk voor afschaffing. Voor de korte termijn pleit TLN voor een uniforme toepassing in de gehele EU. Dat wil zeggen toepassing van het Europees vastgestelde verlofbriefje en geen aanvullende nationale eisen.

4. Maximeer controleperiode tot 7 dagen
TLN pleit voor een controleperiode van maximaal 7 dagen voor de controle op de dagelijkse rij- en rusttijden en pauzeregeling. De controleperiode van 28 dagen dient uitsluitend gebruikt te worden voor controle van de verkorte weekendrust.

5. Verander betalingsregeling borgsom en boetes
TLN pleit ervoor om de borgsom te gebruiken waar hij oorspronkelijk voor bedoeld is: een aanbetaling op de te verwachten boete op een realistisch niveau. TLN pleit voor de mogelijkheid om met creditcard of pin te betalen. TLN pleit voor een gelijke behandeling tussen ingezetenen en niet-ingezetenen. Uiteindelijk pleit TLN ervoor dat boetes in het eigen land voldaan mogen worden.

6. Geef alleen waarschuwing bij administratieve overtredingen
TLN pleit ervoor om ‘administratieve’ overtredingen – zoals het verkeerd spellen van een naam of het ontbreken van een printrol – te beboeten met een waarschuwing. TLN pleit voor een tolerantie van 15 minuten op 4,5 uur rijtijd bij de digitale tachograaf in verband met de afronding van de rijtijd op 1 minuut.

De laatste aanbeveling, aangedragen door TLN, is inmiddels aangenomen door de Europese Commissie.