Tien jaar geleden bundelden Universiteit Gent en de coöperatieve tuinbouwsector hun krachten om de kennis van residu-analyses te verankeren in een professioneel lab met onafhankelijk karakter. Wij peilden naar de evolutie gedurende die tien jaar, maar tevens naar de algemene krijtlijnen voor de eerstkomende jaren. We hadden een uitgebreid dubbelinterview met Carine De Clercq (general manager) en Patrick Degrave (marketing manager) van Fytolab.

Hoe en waarom Fytolab is ontstaan? De roots van Fytolab werden gelegd in de jaren ’70 binnen de vakgroep Gewasbescherming van de Universiteit Gent. De focus op pesticide residu-analyse had tot gevolg dat op 1 juli 2001 werd gestart met een onafhankelijk privaat laboratorium. De kennis en ervaring waren aanwezig, de basis was dus al gelegd.“Het laboratorium is opgericht in de nasleep van de dioxinecrisis en ontstaan uit de nood van de markt om voedingsmiddelen extra te controleren. De stijging van het aantal stalen heeft er mee voor gezorgd dat de activiteit niet meer thuis hoorde binnen de academische wereld,” verklaart Carine De Clercq. Patrick Degrave vult aan: “Mede door die crisis was er nood aan een onafhankelijk laboratorium dat snel en efficiënt kon werken aan een redelijke prijs. Het belang van residu-onderzoek neemt nog steeds toe. Bij de opstart waren de veilingen en de overheid de belangrijkste klanten. Er zijn echter veel sectoren bijgekomen en het aanbod is sterk verbreed, mede door de analyses van mycotoxines. We voeren opdrachten uit voor alle facetten van de voedselketen. Fytolab analyseert momenteel meer dan 40.000 stalen op jaarbasis en voert meer dan 100.000 analyses uit. Bovendien focust Fytolab niet alleen op België, maar ontplooit het ook activiteiten in het buitenland.”

Over de grenzen heen

In het kader van de globalisering van de voedselmarkt werkt Fytolab steeds meer internationaal. De internationale markt is goed voor 30 procent van de totale omzet. Fytolab kan niet alleen rekenen op heel wat internationale klanten, maar heeft bovendien twee laboratoria opgericht in het buitenland. Carine verduidelijkt: “Het was een bewuste keuze om laboratoria op te zetten in Bulgarije en Colombia. Mede op vraag van de markt willen wij ook internationaal naar buiten treden als gespecialiseerd laboratorium op vlak van hoogwaardige residu-analyses van gewasbeschermingsmiddelen en mycotoxines in food en feed. Fytolab wil geen afwachtende houding aannemen, maar kiest eerder voor de rol van trendsetter. Hierbij willen we wel opmerken dat België onze thuismarkt is en blijft.”

“When excellence is your standard”

De werking van Fytolab is gebaseerd op drie belangrijke pijlers: betrouwbaarheid, snelheid en service. Patrick licht toe: “Wij willen de markt ondersteunen op een betrouwbare, snelle en kwaliteitsvolle manier. Ook intern worden die waarden nagestreefd. Wij verzekeren onze klanten dat het product in orde is en zorgen dat onze specialisten altijd ter beschikking staan voor extra advies. Daarenboven organiseren we bijna jaarlijks een themaseminarie voor al onze klanten met de bedoeling een platform te creëren voor informatie-uitwisseling en netwerking. Het hoge technische niveau en de uitstekende klantensupport vormen de basis voor een continue groei, waardoor de omzet na 10 jaar bijna vervijfvoudigd is.”

De evolutie in een notendop

Op tien jaar tijd is Fytolab uitgegroeid tot een internationale autoriteit op het vlak van residu-analyses. “Niet alleen is onze omzet exponentieel gestegen, maar ook het aantal pesticiden dat kan opgespoord worden, is vervijfvoudigd op tien jaar tijd. We sporen niet alleen meer stoffen op, maar we gaan tevens dieper zoeken; van 0,1 ppm (mg per kg) naar 0,01 ppm.

De verbreding van onze scope wordt deels veroorzaakt door wijzigingen in de wet, maar ook door vragen van klanten. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat we beschikken over een lijst actieve stoffen die relevant en actueel is. We willen voldoen aan de steeds hogere verwachtingen van klanten, maar ook aan de steeds strengere wetgeving op gebied van de voedselveiligheid. Fytolab werkt volgens een duidelijke Europese standaard, maar de klant is koning. Ze kunnen altijd extra vereisten opleggen. Mede hierdoor is het aantal stalen enorm toegenomen, vandaar de nood aan extra personeel. Bij de start van Fytolab waren er 20 werknemers betrokken en dat aantal is nu gestegen tot 60,” aldus Carine.

Het belang van Fytolab voor de sector

Aan de hand van het monitoringplan van Lava voert Fytolab analyses uit voor de Lava veilingen. Het monitoringplan bepaalt vanaf welk volume, minstens 1 staal geanalyseerd moet worden op een bepaald aantal factoren. De analyses die uitgevoerd worden door Fytolab garanderen de veiligheid van de producten op het vlak van pesticide residu’s. Carine verklaart: “België behoort tot de top wanneer het gaat om voedingscontrole en voedselveiligheid. De Lava veilingen doen zeer frequent controles op hun producten. Stalen voor residu-analyse worden door de kwaliteitsafdeling van de veilingen genomen. De analyse en de staalname worden apart uitgevoerd waardoor onafhankelijkheid gegarandeerd wordt. Veilingen worden de laatste jaren meer en meer geconfronteerd met extra eisen van warenhuisketens en distributeurs. Dit betekent dat naast de Europese wetgeving, producenten en veilingen ook moeten voldoen aan deze extralegale eisen. Als hun eisen niet ingewilligd worden, mag je geen product meer leveren.” Patrick vult aan: “Tien jaar geleden beschouwde men het uitvoeren van residu-analyses eerder als een kost. De laatste jaren realiseren veilingen en hun producenten zich meer en meer dat betrouwbare analyseresultaten de kwaliteit van hun product garanderen. De strikte residucontroles geven een extra waarde aan het product. De rapporten van een organisatie als Fytolab vormen een belangrijk objectief instrument in onderhandelingen waardoor het product beter vermarkt kan worden.”

Klaar voor de toekomst

“We willen blijven inzetten op technologische ontwikkeling. Bovendien rekenen wij het tot onze taak om klanten zo goed mogelijk te ondersteunen. Informatieverstrekking staat daarbij centraal. Wanneer de wetgeving wordt aangepast, geven wij dit door aan onze klanten. Daarenboven voeren wij regelmatig klantentevredenheidsonderzoeken uit. Het laatste onderzoek kon rekenen op een zeer hoge positieve feedback. De werkpunten die uit deze enquête zijn voortgekomen, gebruiken we uiteraard om dingen in de toekomst bij te sturen. We willen naar klantensupport toe een stap verdergaan met als doel onze werking te verbeteren en meerwaarde te creëren. De slagzin “When excellence is your standard” staat daarbij centraal. Continue innovatie en opleiding van het personeel moeten zorgen voor het behoud van de hoogste kwaliteitsstandaarden ten dienste van de klant,” besluiten Carine en Patrick.

Bron: in-co.be