Minister Schippers van VWS nam vanmiddag het eerste exemplaar in ontvangst van een handvest om het aanbod van eten en drinken op scholen te verbeteren. De ondertekenaars - partijen uit de cateringbranche, de automatenbranche, het onderwijs en maatschappelijke organisaties – werken samen om scholen hierbij te helpen.Politiek, onderwijs, de catering- en automatenbranche en maatschappelijke organisaties zijn het in grote lijnen eens: het voedingsaanbod op scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs moet gezonder. Scholen kunnen dit niet alleen. Daarom hebben verschillende partijen de krachten gebundeld in het Handvest ‘Gezonder Voedingsaanbod op Scholen’. De eerste ondertekenaars zijn Veneca, Vida, MBO Diensten Platform Bewegen en Sport, GGD Nederland, het Voedingscentrum, Markies Catering en Van Leeuwen “Catering op maat” en Albron Catering. De MBO Raad en de VO-raad betuigen steun aan het Handvest. De bedoeling is dat steeds meer partijen zich aansluiten. Minister Schippers toonde zich verheugd over de integrale, gezamenlijke aanpak van de ondertekenaars. Publiek-private samenwerking is een speerpunt van haar preventiebeleid: “Het heeft echt effect als alle partijen die betrokken zijn bij een school, samen de schouders eronder zetten. Wat ik belangrijk vind, is dat iedereen betrokken is en ook echt commitment geeft. Dat je afspraken wilt maken het daadwerkelijk te realiseren met elkaar. U hebt laten zien dat u gemotiveerd bent om dat te doen. Dit is een prachtig begin.”

Wat is een gezonder aanbod?

De ondertekenaars streven naar een gezonder voedingsaanbod op alle Nederlandse scholen met behulp van een stap voor stap aanpak. Zo’n aanbod bestaat uit minimaal 75% basisproducten (zoals fruit, broodjes, salades) en maximaal 25% niet-basisvoedingsmiddelen (snoep, snacks). De ondertekenaars willen er bovendien aan bijdragen dat dit thema een vaste pijler wordt in het schoolgezondheidsbeleid.

Handvest als prikkel

Scholen kunnen het handvest gebruiken om partijen te vinden die hen helpen bij het omzetten van gezonde voornemens in concrete verbeteringen. Het maakt zichtbaar welke bedrijven zich extra inzetten voor een beter aanbod. Het handvest prikkelt ook partijen aan de aanbodzijde, zoals cateraars, om zich op dit punt te onderscheiden. Het gaat daarbij niet alleen om het aanbieden van gezonder eten. De ondertekenaars zullen zich ook bij hun marketingactiviteiten meer richten op die slimme keuzes. Het handvest laat daarnaast zien welke maatschappelijke organisaties scholen daarbij ondersteunen. Zo kunnen scholen advies op maat krijgen vanuit het programma De Gezonde Schoolkantine van het Voedingscentrum.

Resultaat van samenwerking

Het handvest vloeit voort uit het Convenant Gezond Gewicht. Dit is een samenwerkingsverband van 27 partijen, afkomstig van (rijks en lokale) overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Zij zetten zich gezamenlijk in om de stijgende trend van overgewicht en obesitas om te buigen in een daling.