Om de verdere groei en ontwikkeling van Kompany vorm te geven, zal per 1 februari 2012 Huub Welles in dienst treden als operationeel directeur. Huub Welles is thans sectormanager Glasgroente bij LTO Groeiservice B.V. Huub zal zich vooral richten op de interne organisatie, waar onder financiën, logistiek en innovatie.Kompany vermarkt de komkommers en herfsttomaten van de aangesloten leden Coöperatieve Veiling Zuidoost-Nederland U.A., Coöperatie Komosa U.A. en Coöperatieve Telersvereniging Sunquality U.A.