Tholen – Een geautomatiseerd ziekteherkenningssysteem voor aardappelen zou in de toekomst telers, verwerkers en verpakkers kunnen helpen met kwaliteitscontroles en evaluaties. Het systeem zou aan de hand van voorbeelden verschillende schilbeschadigingen en ziektes kunnen identificeren, aldus directeur Tom Duckett van het Centre for Vision and Robotics aan de Universiteit van Lincoln.

Een menselijke expert markeert de aantastingen op de voorbeeldknollen, waarna het systeem met een hoge nauwkeurigheid de ziekte of beschadiging kan classificeren. Meerdere ziektebeelden kunnen in een databank worden opgeslagen voor de verschillende rassen en in het systeem ingebouwd worden, aldus Duckett.

Eenmaal ingesteld zal het systeem de aardappelen op maximaal zes verschillende ziektebeelden kunnen analyseren, met voor elk beeld het juiste niveau van aantasting.
Vooreerst zal het systeem alleen gebruikt worden bij evaluaties en kwaliteitscontroles voor de voorverpakte aardappelmarkt, zei onderzoeksleider Adrian Cunnington van Sutton Bridge Crop Storage Research. Maar er is ook een mogelijkheid dat het systeem verder kan worden ontwikkeld om gebruikt te worden op aardappelsorteermachines. 
.