De vraag naar aandacht onder consumenten is groot, het aanbod echter laag. Wil de tuinbouw profiteren van dit gat en haar producten goed aan de man brengen, moet gebruik gemaakt worden van aandachtseconomie. Jim Stolze, auteur van het boek uitverkocht, wees de deelnemers aan Frug I Com congres ‘van oogsten naar toegevoegde waarde’, dat 29 november j.l. plaatsvond op het ‘return of attention’.

‘Veel bedrijven zijn gericht op return of investment – winst!- maar vergeten daarbij
vaak hun klant aandacht te geven. Met als gevolg dat de klant wegloopt. Aandacht geven aan je klant kan ervoor zorgen dat je uiteindelijk meer klanten verwerft en dus meer winst maakt: return of attention dus,’ aldus Stolze. Dit is de basis voor aandachtseconomie. Dit kan een grote toegevoegde waarde zijn voor de tuinbouw.

Stolze haalde diverse voorbeelden aan om zijn theorie te onderbouwen. Binnen de tuinbouw is aandachtseconomie relatief onbekend, meent Stolze. “Dit komt omdat de tuinbouw zich bezighoudt met het product. Iedereen kan een goed product maken, maar het moet wel verkocht worden!’. Het komt neer op het slim gebruik maken van moderne (vaak digitale) media: Zorg dat je bestaande klanten aandacht geeft en zij zorgen verder voor reclame voor je product. Vanzelfsprekend is de informatie die je de klant via digitale media biedt gebaseerd op keteninformatie. Een goede gestandaardiseerde basis van keteninformatie biedt dus inhoud en mogelijkheden om aandacht aan de klant te geven.Naast Stolze vertelde Patrick Jansen van Doorn namens retailketen Landmarkt over hun ervaringen met standaardiseren in een local to local markt. Landmarkt werkt primair met locale leveranciers en producenten. Dit levert diverse logistieke uitdagingen op welke met behulp van standaardisering en EDI goed werden ondervangen. Volgens Jansen van Doorn is een goed opgezette en geautomatiseerde supply chain van belang voor bedrijven, een met vele voordelen. De investering hierin laat zich vaak snel terugbetalen.

In het programma was ook ruimte voor ervaringen uit de praktijk. Izaak Havenaar, Algemeen Directeur Haluco, deelde zijn ervaringen met het uitrollen van een tracking & tracing oplossing gebaseerd op Global Location Number (GLN)- standaarden. Frank Pisters van GIBO groep accountants en adviseurs wist de deelnemers te overtuigen van de voordelen van digitaal factureren en Jack Stroeken van GroentenFruit Bureau nam het gezelschap mee in de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden voor het overbrengen van productinformatie richting consument.