Januari begon met het nieuws dat de APO Kompany vanaf 2011 ook de komkommers van Best Growers Benelux (BGB) gaan vermarkten. Het totale Kompany-areaal kwam daarmee op circa 275 hectare. De leden van de erkende telersverenigingen Komosa, Sun Quality en ZON zijn merendeels in het Zuidoosten van Nederland gevestigd. De bij BGB aangesloten komkommertelers zijn voor de helft gelegen in het Westen en voor de andere helft in IJsselmuiden / Zuidoost-Drenthe.Zou het de toon zetten voor de afzetbundeling in 2011?


Rob Baan, directeur van Koppert Cress in Monster, mocht dinsdag 4 januari de Tuinbouwondernemersprijs 2011 in ontvangst nemen. De prijs werd tijdens, de nieuwjaarsreceptie van het Productschap Tuinbouw op de Keukenhof, uitgereikt door Bernard Wientjes, voorzitter van de ondernemersorganisatie VNO-NCW.De Tuinbouwondernemersprijs werd in het leven geroepen om de tuinbouw te stimuleren. Bedrijven worden beoordeeld op criteria zoals innovatief ondernemerschap, maatschappelijk verantwoord ondernemen, rendement, rol en uitstraling in de sector en marktgerichtheid. De prijs werd dit jaar voor de 25e keer uitgereikt.


Ruim 130 AGF'ers kwamen op 5 januari in het Zalmhuis in Rotterdam bijeen om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar. Natuurlijk combineerden zij gelijk het nuttige met het aangename door te luisteren naar twee AGF-debatten (Hein Deprez - Nico van Ruiten en Cees den Hollander - Meiny Prins) en bij te kletsen tijdens het borrel en buffet. Volkert den Engelsman (Eosta) ging als een dankbaar man naar huis. Hij zelf kreeg de eervolle titel AGF-man van het jaar en Eosta won de AGF-innovatieprijs.

Eveneens op 5 januari hield een brand bij het bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk Nederland bezig, maar zeker ook van de tuinders. De spruiten en prei bleven op het land staan en als er al werd geoogst, werd het product apart opgeslagen in koelcellen. Er werd echter een nette schadevergoeding geregeld. De aanvragen van de 32 telers die schadecompensatie claimden, zijn volledig gehonoreerd. Met de compensatie is in totaal ruim 700.000 euro gemoeid.

Op 10 januari maakten we melding van het overlijden van medeoprichter en voormalig directielid, Leonard de Groot van De Groot International. Vanaf het begin vormde hij samen met Marius de Groot de directie, waarna hij in 1991 met pensioen ging. 


De ledenraad van coöperatie Coforta stemde 11 januari tegen het voorstel van enkele telers om meer commerciële ruimte te krijgen om - naast handelshuis The Greenery - direct product af te zetten in het buitenland. Bij een deel van de telers bestond het idee dat meer commerciële ruimte zou leiden tot een betere prijsvorming. Het bestuur heeft echter gemeend dat het huidige model genoeg mogelijkheden biedt en dat heeft de ledenraad overgenomen", zei de toenmalige woordvoerder Tim Willaert.

Achtereenvolgens hebben de Duitse retailers Kaufland en Lidl besloten die week te stoppen met de import van Spaanse paprika's. Duitse keuringsinstanties troffen de stof ethefon aan in een partij Spaanse paprika's bij Duitse pakstations. Als gevolg van deze boycot stegen de prijzen van Israëlische paprika's in korte tijd, maar ook voor korte tijd, flink.