DPA heeft gisteren aan de politiek (fractievoorzitters en leden commissie EL&I en VWS) een brief gestuurd over de toekomst van de PBO-structuur (Publiekrechtelijke Beroeps-Organisatie), waarvan de discussie in een eindfase komt. We geven de brief hieronder integraal weer:

De producentenorganisaties in de voedingstuinbouw willen u nog eens het belang van een gemoderniseerde PBO onder de aandacht te brengen. Het feit dat de tuinbouwsector heden ten dage een topsector is, is mede te danken aan de PBO-structuur.

Wij onderschrijven dat een aanpassing anno 2011 nodig is, maar zien dit instrument als noodzakelijk voor het behoud van onze toppositie in de toekomst en daarmee samenhangende werkgelegenheid.

De waarde van de PBO is de afgelopen maanden weer duidelijk bewezen tijdens de EHEC-crisis. Zonder het Productschap Tuinbouw, in dit geval, zouden onze verliezen nog veel groter geweest zijn. De sector bestaat immers uit MKB-bedrijven en om die reden is, voor bepaalde activiteiten, de mogelijkheid van collectief optreden absoluut essentieel.

Wij willen u dringend verzoeken deze overwegingen in uw oordeelsvorming mee te nemen.

Namens de leden van Dutch Produce Association (DPA) zijnde:
Coöperatie Best Growers Benelux
Coöperatie Nautilus
Telerscoöperatie Fossa Eugenia
Telerscoöperatie FresQ
Koninklijke FruitmastersGroep
Coöperatie Funghi
Coöperatie Komosa
Coöperatieve Telersvereniging SunQuality
Coöperatie Coforta / The Greenery
Coöperatieve Tuinbouwveiling Zaltbommel e.o.
Coöperatieve fruitveiling Zuid-Limburg
Telerscoöperatie Versdirect.nl
ZON fruit & vegetables.