Het zijn slechte tijden voor Braziliaanse meloentelers de laatste jaren. De sector, die sterk afhankelijk is van export, heeft te kampen gehad met zware regenval en ongunstige wisselkoersen. Daarbij komt het feit dat de grootste exportmarkt, Europa, zich midden in een hevige crisis bevindt: al met al geen gunstig toekomstperspectief. 


Volgens gegevens die door het Ibraf zijn verzameld voor het Secex (Ministerie van Buitenlandse Handel) is het aantal geëxporteerde meloenen in de eerste tien maanden van 2011 met 11% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, tot 101 miljoen ton. Daarmee is de meloen weliswaar nog steeds de meest geëxporteerde verse fruitsoort in Brazilië, maar de dalende productie heeft wel degelijk negatieve gevolgen voor de winstmarges van meloentelers. 

Grote problemen waren er vooral in de regio Rio Grande do Norte, die in 2010 met bijna 478.004.000 ton verantwoordelijk was voor 40% van de nationale productie. “Van februari tot april kon er niet geëxporteerd worden,” aldus Francisco de Paula Segundo, voorzitter van het Coex (Uitvoerend Comité voor Gezonde Voedselvoorziening) in Rio Grande do Norte, een fruittelersorganisatie die in eerdere jaren 80% van de nationale export vertegenwoordigde. “Nadat de zware regenval de eerste zes maanden de productieaantallen sterk heeft doen afnemen, hebben de ongunstige wisselkoersen gedurende het heel oogstseizoen, dat van augustus tot mei loopt, de export negatief beïnvloed.” Volgens Francisco de Paula Segundo stimuleert de huidige waardering van de Braziliaanse valuta de export van fruit allerminst.

Bron: Valor ecónomico