De oppervlakte fruitteelt is in 2011 met 246 hectare afgenomen tot 19,2 duizend hectare. Dit is een afname van 1,3 procent ten opzichte van 2010. Het areaal perenteelt en kleinfruit steeg en het areaal appels daalde fors. De daling van het areaal appels domineert de laatste jaren de afname in het totaal areaal fruit. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2011.Teeltoppervlakte fruit

Het grootste deel van de teeltoppervlakte fruit bestaat uit appelboomgaarden, maar de appel blijft terrein prijsgeven. Het appelareaal daalde in 2011 met 5 procent (-415 hectare) ten opzichte van 2010. Met 8,3 duizend hectare is de appel goed voor 43 procent van het fruitareaal. In 1992 was dit nog 70 procent.
Ruim 200 ha meer peren

De perenteelt is grootste stijger van het fruitareaal. De teeltoppervlakte steeg met 208 hectare naar 8,2 duizend hectare. Het aandeel peren steeg van 22 procent in 1992, tot bijna 43 procent in 2011. Het areaal peren is nog maar 63 hectare kleiner dan het areaal appels.

Oppervlakte zachtfruit stijgt licht

De teelt van zachtfruit (bessen, frambozen en bramen) is met bijna 10 hectare (+0,6 procent) gestegen tot ruim 1,5 duizend hectare. Ondanks de stijging van het areaal blauwe bessen (49 ha) stijgt het areaal kleinfruit maar licht. Dit komt vooral door afname van het areaal zwarte bessen (-37 ha).

Weer meer wijndruiven

Het areaal wijndruiven groeide in 2011 naar 165 hectare, een stijging van 4 procent. Nederland telt nu 95 wijnboeren. Gelderland heeft met 29 wijnboeren de meeste wijndruiventelers. Daarna volgen Limburg met 18 en Overijssel met 12 bedrijven.

Bron: CBS