Woensdag 23 november a.s. organiseert Agro Businessclub Westland de laatste ledenbijeenkomst van 2011. Deze bijeenkomst wordt gehouden in themapark “De Westlandse Druif” aan de Vlotlaan 535 te Monster en start om 15.45 uur.
 

Met lezingen van:

Loek Hermans | Ontwikkelingen Greenport Holland


Voorzitter en boegbeeld van Greenport Holland, Loek Hermans, gaat in op de visie, strategie, agenda en de ontwikkelingen van Greenport Holland.
Met de inrichting van de nieuwe koepelorganisatie Greenport Holland, wordt de lobbykracht van het totale tuinbouwbedrijfsleven versterkt. Hermans (59), lid van de Eerste Kamerfractie VVD, oud-minister, -burgemeester, -Kamerlid en -Commissaris van de Koningin, is de eerste voorzitter van Greenport Holland met een benoemingstermijn van 4 jaar.

Willem Baljeu | Fresh Corridor


Fresh Corridor is een meerjarig programma voor het versterken van de internationale concurrentiepositie van de Greenport en bevorderen van duurzaamheid door vervoer van versproducten over het water. Scheidend Frugi Venta directeur Willem Baljeu geeft een toelichting op dit grootschalige project.
 
Leden worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en kunnen zich aanmelden via e-mail: info@agrobusinessclubwestland.nl of per telefoon: 0174 – 64 26 73. Meer informatie over Agro Businessclub Westland vindt u op onze site: www.agrobusinessclubwestland.nl.