Tholen – In Duitsland worden jaarlijks ongeveer een miljoen ton appels geteeld, een derde hiervan in Neder-Saksen. Ze worden verkocht en gecontroleerd via de bestaande kwaliteitsnormen en systemen, maar de smaak wordt verwaarloosd bij deze controles. Wetenschappers aan de Universiteit van Osnabrück willen dit nu veranderen en ontwikkelen een index voor de kwaliteit van appels, die ook rekening houd met factoren zoals smaak. In het bijzonder moeten kleine en middelgrote ondernemingen de mogelijkheid krijgen om zich te onderscheiden op de markt door middel van superieure kwaliteit van het product.

"Tot nu toe worden vooral kwaliteitseisen gehanteerd die de afwikkeling van de handel in groenten en fruit bevorderen en risico’s tegen voedselveiligheid garanderen", legt docent agrarische marketing prof. Ulrich Enneking van de universiteit van Osnabrück uit. Samen met zijn collega prof. Werner die de afdeling fruitteelt vertegenwoordigt, leidt hij het project. "Onder de huidige kwaliteitsnormen vallen bijvoorbeeld de grootte van de appels, hun uiterlijk en kleur, traceerbaarheid, en eventuele residuen van bestrijdingsmiddelen. De werkelijke eetkwaliteit voor de consument speelt in deze kwaliteitsmaatregelen tot nu toe nauwelijks een rol, "voegt Enneking toe. Gedurende een periode van twee jaar, dus van nu af, zullen voor het onderzoeksproject 'Kwaliteitsindex van appels voor verbetering van product acceptatie ", totaal 8.000 appels door fysische en chemische metingen ontleed worden en zullen beoordelingen van consumenten worden verzameld.

Aansluitend wordt de samenhang tussen de meetresultaten en de voorkeuren van de onderzochte consumenten onderzocht en dan kan een kwaliteitsindex ontwikkeld worden die gebruikt kan worden bij de inkomende productcontrole bij de verkoopkanalen. "De resultaten van ons onderzoek zullen niet alleen de concurrentiepositie van de kwaliteitsbewuste bedrijven bevorderen", voegt hij eraan toe. "We willen de voorwaarden creëren voor een grotere verscheidenheid van appels in de verkoop en productie". Regionale rassen krijgen zo bijvoorbeeld betere kansen en in het algemeen zal het de aantrekkelijkheid van appels voor de consumenten verhogen.

Samenwerkingspartners van het onderzoek, dat zal worden afgerond in de zomer van 2013, zijn enkele plaatselijke EDEKA supermarkten. De resultaten van het onderzoek kunnen later gebruikt worden bij andere groenten- en fruitsoorten.