Tholen - In Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk zijn ze ook al lobbygroepen aan het vormen om druk uit te oefenen op de EU om centraal tot prijsafspraken te komen voor groenten en fruit. 

De grote Europese retailketens hebben in de voedselketen een macht bereikt waarbij de prijs voor hen het belangrijkst is voor de groente- en fruitproducten die ze in de schappen leggen. Uit ontevredenheid met deze situatie hebben verschillende telersorganisaties in Frankrijk, België en het VK, samen met het grote Spaanse Copa een voorstel gedaan een sterke belangengroep te vormen om onder de paraplu van de EU te onderhandelen met de grote retailers over onderwerpen die tot nu toe taboe zijn, zoals de prijsstelling.

Voor secretaris Andrés Góngora van COAG-Almeria is het duidelijk dat zonder een hervorming van de GLB dit voorstel niet kan worden gerealiseerd. Hij heeft ook gewaarschuwd dat als dit soort organisatie tot stand komt het moet worden gedaan om minimumprijzen af te spreken en het niet gedaan wordt vanwege promotionele activiteiten zonder dat de telers er beter van worden.
Voor Gongora is het noodzakelijk dat de Spaanse regering, die een Frans voorstel steunt, in gesprek gaat met de Landbouwcommissaris van de EU. Ook moeten we weten wat bedoeld wordt met een producentenorganisatie, want is een boer die maar 5% van zijn inkomen haalt uit de landbouw ook representatief?

Algemeen secretaris Francisca Iglesias van UPA-Almeria heeft gezegd dat dit voorstel voor een Europese producentenorganisatie ook al is voorgesteld door een Nederlandse organisatie. Iglesias vindt het idee goed, maar er zijn veel telersorganisaties die nog geen 40% van de telers vertegenwoordigen en die moeten we er ook bij betrekken om een sterke onderhandelingspositie te bereiken.
Tenslotte heeft de voorzitter van Asaja-Almería, Francisco Vargas, geklaagd dat retailers zoals Carrefour, Auchan en Aldi in Frankrijk meer betalen voor producten uit hun eigen land en gemiddeld 40 cent minder per kilo aan telers uit Almeria. Vargas is er van overtuigd dat de vorming van een Europese telersorganisatie voor een verhoging van de prijzen kan zorgen.

Bron: Ideal