Nederland is blij met de aanstaande toetreding van Rusland tot de Wereldhandelsorganisatie WTO. Rusland heeft na 18 jaar onderhandelen een akkoord bereikt met de organisatie. 'Toetreding van Rusland is een grote stap vooruit,' aldus minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). 'Het biedt nieuwe kansen voor Nederlandse bedrijven. De handel wordt makkelijker en investeringen zekerder.'

Regels voor invoer

Volgens het akkoord zullen bijvoorbeeld de importtarieven omlaag gaan en komen er duidelijke regels voor de invoer van producten van dieren en planten. De WTO is een internationale organisatie die voor de aangesloten landen regels vaststelt voor de internationale handel, investeringen en intellectueel eigendom. Er zijn al 153 landen lid, die samen verantwoordelijk zijn voor 95 procent van de wereldhandel.

Het akkoord met Rusland wordt formeel ondertekend op de ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie van 15 tot 17 december 2011 in Genève.

Bron: Ministerie ELI