Maatregelen in het kader van het noodfonds kwamen tot maximaal 30 juni in aanmerking voor een vergoeding van 100% uit EU-fondsen die naar aanleiding van de EHEC-crisis werden ingesteld. Het staat telersverenigingen echter vrij om binnen de kaders van hun reguliere 'operationeel programma' ook na die datum crisismaatregelen op te nemen en te vergoeden met 50% cofinanciering van de Europese Unie. Dat schrijft staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) aan de Tweede Kamer. Hij reageert op vragen over onevenwichtigheden in de schaderegeling. Sommige telers zouden als gevolg van het gekozen plantschema flinke vergoedingen zijn misgelopen.

Als gevolg van de afspraken binnen de telersvereniging Kompany over het plantschema zijn sommige komkommertelers meer dan 140.000 euro misgelopen ten opzichte van hun collega's bij de schaderegeling via het noodfonds die vanwege de EHEC-crisis werd ingesteld.

De schaderegeling EHEC is uitgevoerd als onderdeel van de Gemeenschappelijke marktordening voor groenten en fruit, onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, stelt Bleker. In deze marktordening spelen de erkende telersverenigingen een centrale rol. De verenigingen mogen maatregelen treffen die - mits ze opgenomen zijn in een goedgekeurd operationeel programma - financieel ondersteund kunnen worden door de Europese Unie. Deze maatregelen kunnen ook gericht zijn op het voorkomen en beheren van crisissituaties in de afzet. Dat geldt zowel voor de maatregelen inzake planning van de productie als voor maatregelen gericht op het uit de markt nemen van product of voorkomen dat product op de markt komt.

De telersvereniging stelt deze maatregelen vast en is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan door de leden. Dat gold ook voor de maatregelen in het kader van het EHEC noodfonds. Tot 30 juni kwamen de maatregelen in het kader van het noodfonds in aanmerking voor een vergoeding van 100% uit EU-fondsen die naar aanleiding van de EHEC-crisis werden ingesteld. Maar de telersverenigingen mogen binnen de kaders van hun reguliere 'operationeel programma' ook na 30 juni crisismaatregelen opnemen en vergoeden met 50% cofinanciering van de Europese Unie.

bron: Ministerie van EL&I