Connekt, uitvoerder van het Programma Lean and Green namens het ministerie van Infrastructuur & Milieu, heeft de Lean and Green Award toegekend aan The Greenery en haar biologische tak Naturelle. Met deze award laat The Greenery zien toonaangevend te zijn in de logistieke CO2-doelstellingen in de internationale levensmiddelenindustrie. The Greenery voegt zich met haar duurzame logistieke operaties bij de top 250 in Nederland.


Stan de Ridder, Manager Logistiek bij The Greenery, met de Lean & Green Award in handen

Lean and Green Award

Lean and Green is een stimuleringsprogramma vanuit het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Het stimuleert bedrijven om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau door maatregelen te nemen die niet alleen de efficiency verhogen, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren.
Het toekennen van de Lean & Green Award aan The Greenery gebeurt op basis van een schriftelijk plan, waarin de concrete CO2-doelstellingen van de organisatie voor 2009-2013 zijn vastgelegd en KPI's (Kritieke Prestatie Indicatoren) zijn bepaald. De KPI’s van The Greenery moeten uiteindelijk leiden tot een reductie van minimaal 25% van de CO2 uitstoot per kilogram verhandeld product in vijf jaar. De officiële Lean and Green Award uitreiking is op donderdag 10 november 2011. Vanaf dat moment mag The Greenery het officiële Lean en Green logo uitdragen en worden de duurzaamheidsprestaties van The Greenery op logistiek gebied periodiek gemonitord door Connekt, uitvoerende organisatie namens het ministerie van Infrastructuur & Milieu in samenwerking met TNO.


Stan de Ridder spreekt over de CO2 doelstelling van The Greenery

Duurzame logistiek

Vanuit haar strategische pijler ‘Gezonde bedrijfsvoering’, een van de vijf pijlers van haar duurzaamheidsstrategie ‘Gezond is meer’, streeft The Greenery voortdurend naar verhoging van haar operationele efficiency. “Duurzaamheid gaat om de balans tussen economie, milieu en het welzijn van de medewerkers. Vandaar ‘Gezond is meer’”, aldus Philip Smits, algemeen directeur The Greenery. De grootste logistieke besparingen kunnen worden gerealiseerd op het energieverbruik in de distributiecentra, de besparing in het aantal voertuigkilometers en op het brandstofverbruik van de transportorganisatie. The Greenery is hiermee voortdurend in staat om steeds sneller een verser product te leveren met een significant lagere CO2-uitstoot per kilogram product.


Alle 58 Lean & Green Award winaars

Duurzaamheid: manier van denken

De maatregelen die The Greenery op het vlak van verduurzaming genomen heeft, beperken zich niet tot het business plan ‘Duurzame Logistiek’. Het proces van verduurzaming is integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en wordt via de LEAN filosofie vormgegeven. Die is erop gericht om in samenwerking met medewerkers en ketenpartners continu verspillingen in het logistieke proces te elimineren en zo tot een efficiëntere bedrijfsvoering en kortere logistieke keten te komen. Philip Smits: “Met de Lean & Green Award toont The Greenery aan dat haar logistieke bedrijfsvoering deze duurzaamheidsbalans realiseert.”

The Greenery sponsort de awarduitreiking met een gezonde en lekkere appel voor alle aanwezigen en genodigden.