Nederlandse en Indiase bedrijven kunnen van elkaar profiteren door meer samen te werken. Daarom heeft het Nederlandse bedrijfsleven een Netherlands Agro & Food Technology Center in India opgericht. Dit centrum brengt de kennis en ervaring van Nederlandse bedrijven onder de aandacht bij bedrijven en overheid in India. Doel is om vervolgens met concrete opdrachten aan de slag te gaan in de voedselverwerking. Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft het Netherlands Agro & Food Technology Center geopend.

India zal om de bevolking te kunnen voeden meer voedsel moeten produceren én de voedselverwerking beter moeten regelen. Nu gaat tussen de 30 en 60% van de oogst verloren bij de verwerking en afzet. Zo kunnen slachterijen veel professioneler worden opgezet waardoor er geen vlees verloren gaat. Ook is er veel te winnen in de opslag en het transport van voedsel, zodat het niet bederft.

Stimuleringsprogramma's

De Indiase overheid heeft enkele grote stimuleringsprogramma’s opgezet om zowel de productie van voedsel én de verwerking en logistiek te verbeteren. De Nederlandse topsectoren Agro&Food, Tuinbouw en uitgangsmaterialen en Water zijn expert in deze zaken en kunnen veel bijdragen aan deze ontwikkeling. Nederland streeft naar een verdriedubbeling van de bilaterale handel in landbouwproducten in de komende vijf jaar; van 350 miljoen euro naar 1 miljard euro.

Kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven

De opkomende economie van India biedt kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. De Indiase economie groeit nog altijd met zo’n 7 tot 8% per jaar. De overheid van India, maar ook van andere opkomende economieën zoals Brazilië, Rusland en China, speelt een doorslaggevende rol in de mogelijkheden om te handelen en te investeren. De Nederlandse regering zet in op de zogenaamde economische diplomatie. Regelmatig overleg tussen bewindspersonen of hoge ambtenaren en inzet van de ambassades kan leiden tot het opheffen van handelsbelemmeringen of kan nieuwe investeringen opleveren.

Nederland exporteert voor ongeveer 1,7 miljard euro naar India en Nederland importeert voor ruim 3,3 miljard euro uit India. Nederland behoort tot de top 5 van investeerders in India. Meer dan 120 grote en kleine Nederlandse bedrijven zijn al actief in India, bijvoorbeeld Philips, Unilever, TNT, ING en Randstad. Kleinere bedrijven in de landbouwsector zoals zaadveredelaar Bejo, Rijk Zwaan en Eastwestseeds of gespecialiseerde bedrijven voor opslag van landbouwproducten als Tolsma en Omnivent zijn ook actief op de Indiase markt. Andersom hebben zo’n 150 Indiase ondernemers geïnvesteerd in Nederland of vestigingen in Nederland, waaronder veel ICT-bedrijven.