Tholen - De prijs van de radijs lag de afgelopen weken niet op een al te hoog niveau. "Maar de prijzen zijn een beetje aan de beterende hand. We horen veel hogere prijzen te krijgen, maar ik ben gematigd positief over de marktverwachting de komende periode", zegt Piet Zwinkels van Zwinbrothers.De prijs van de bosjes varieert tussen de 12 en 30 cent. De prijs voor een kilo radijs ligt momenteel tussen de 70 en 75 cent. "Maar in het verleden kregen we er nog wel eens 2 euro voor", vergelijkt Piet. "Wel zullen we de komende periode te maken krijgen met een toenemende productie vanuit Noord-Afrika, waar inmiddels een behoorlijk areaal staat.""Ik roep het al langer, maar we moeten in de toekomst nog veel meer gaan samenwerken, in plaats van elkaars vliegen afvangen", besluit Piet. "Gezamenlijk moeten we veel meer reclame voor ons product maken. In combinatie met goede afspraken zal dat leiden tot een veel positievere marktsituatie."