Laos, vroeger de op twee na grootste opiumproducent, moet uitkijken dat het niet opnieuw haar plek achter Afghanistan en Myanmar inneemt op de illegale markt. Tussen 1998 en 2006 heeft de overheid de papaverproductie van 26.800 ha naar 1.500 ha teruggebracht. Maar in 2007 was de productie alweer verhoogd naar 3.000 ha en die stijgende trend zet zich voort.De terugval wordt aan een aantal verschillende dingen geweten. Veel mensen hebben geen alternatieven. Gewassen zoals fruit, graan of rijst zouden het goed doen, maar er wordt minder mee verdiend en is er andere kennis nodig om die gewassen te telen. Verder hebben veel gebieden geen wegen en daardoor geen toegang tot de rest van het land. Vooral arme regio’s die dicht aan de grens liggen, vallen terug op de opiumteelt.

Op dit moment kan er per kilo papaver 2.323 euro verdiend worden. In 2000, voor de overheidsmaatregelen tegen de papaverteelt, verdiende een papaverteler 58 euro per kilo.

Papaver is echter een gewas waar veel telers in de buitenregio’s van Laos gewend aan zijn en zonder alternatieven is de kans op ‘terugval’ dus erg groot. De kans dat men na een terugval meewerkt bij de volgende antidrugs actie is ook minimaal. Het UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) werkt nu samen met de overheid om in 30 dorpen de irrigatie te verbeteren. Ook introduceren ze een nieuwe rijstvariant. Met het initiatief is, volgens het UNODC, het gemiddelde inkomen in de dorpen gestegen van 415 euro naar 1016 euro per jaar.