Zeventig procent van de Nederlandse productie van groenten en fruit vindt zijn weg naar het buitenland. Daarnaast is Nederland een belangrijk doorvoerland. Maar liefst driekwart van de import wordt weer geëxporteerd. Het gaat hierbij vooral om producten als sinaasappel, druif en appel. Het PT stelt jaarlijks een distributieschema voor groenten en fruit in Nederland samen.

Meer ingevoerd

De invoerwaarde van verse groenten en fruit in Nederland lag in 2010 ruim 10 procent hoger dan in 2009. Met een invoer ter waarde van € 4,1 miljard is een nieuw record gevestigd. Het volume nam met 2 procent toe. Ruim een derde van de invoer van verse groenten in Nederland is afkomstig uit Spanje. Hierna zijn België en Duitsland de belangrijkste leveranciers van verse groenten. De grootste invoer van vers fruit in Nederland komt uit Zuid-Afrika.

Helft van uitvoer is doorvoer

In 2010 is voor € 6,7 miljard aan verse groenten en fruit uitgevoerd. Dit was een stijging van 13 procent. Zowel de uitvoerwaarde van verse groenten als van vers fruit viel in 2010 hoger uit dan een jaar terug. Maar liefst 70 procent van de Nederlandse productie wordt uitgevoerd. De doorvoer van verse groenten lag in 2010 op een iets lager niveau dan in 2009, terwijl de reëxport van vers fruit steeg. De totale doorvoer van verse groenten en fruit was hiermee groter dan in 2009, maar wel kleiner dan in de periode van 2006 tot en met 2008. Het belang van Nederland als doorvoerland wordt duidelijk onderstreept. Bijna de helft (48%) van de Nederlandse uitvoer bestaat namelijk uit doorvoer. Wel zijn er duidelijke verschillen tussen verse groenten en vers fruit. Ruim 85 procent van de uitvoer van vers fruit bestaat uit doorvoer, terwijl het bij de export van verse groenten om een aandeel van ruim 20 procent gaat.

Veel draait in Nederland om glasgroenten

De Nederlandse voedingstuinbouw realiseerde in 2010 een omzet van € 2,66 miljard. Glasgroenten waren vorig jaar goed voor een aandeel van 56 procent in deze omzet. Hierna volgden de sectoren vollegrondsgroenten (inclusief ui) en fruit. Van de geproduceerde glasgroenten is bijna de helft tomaat, op afstand gevolgd door paprika en komkommer. Het areaal glasgroenten laat als enige binnen de voedingstuinbouw jaarlijks een stijging zien. De bedrijven worden steeds groter. In 2011 is 13 procent van het aantal teeltbedrijven met tomaat 10 hectare of groter. Een tomatenbedrijf is dit jaar gemiddeld 5 hectare groot, terwijl in 2005 een doorsneebedrijf uit 3 hectare bestond.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie over het project "Marktmonitor Groenten en Fruit Nederland, 2011 - Deel II" (PT 2011-69), dan kunt u contact opnemen met Wilco van den Berg, w.vandenberg@tuinbouw.nl. Rapporten zijn voor sectorgenoten, via MijnPT, gratis te downloaden of aan te vragen bij John Claassen via telefoonnummer 079 - 34 70 633 of per e-mail j.claassen@tuinbouw.nl.

Bron: Productschap Tuinbouw
www.tuinbouw.nl