De verwachte dip van de economie komt hard aan in de detailhandel, horeca en de bouw. Waar exporterende sectoren in 2010 flink hebben kunnen profiteren van de aantrekkende wereldhandel, ondervindt de detailhandel de aanhoudende gevolgen van baanonzekerheid, een dalende koopkracht en hoge inkoopprijzen. Met de volgende recessie voor de deur worstelt ook de bouwsector nog met de gevolgen van de vorige recessie.

Krimp in de industrie

Vertrouwensindicatoren in de industrie en transportsector laten sinds het voorjaar van dit jaar een steeds somberder beeld zien. Wereldwijd zwakt de economische groei af waardoor ook de groei van de Nederlandse uitvoer onder druk komt. Naast de industrie en de transportsector heeft ook de groothandel hier onder te lijden. Sinds augustus ziet een meerderheid van de ondernemers in de industrie hun order-positie afnemen terwijl de voorraden oplopen. Deze combinatie leidt tot een verwachte lichte daling van de productie in de tweede helft van 2011 en in geheel 2012. Vooral branches, die kapitaalgoederen produceren zoals de machine- en transportmiddelenindustrie, ondervinden dalende volumes.

Detailhandel blijft gebukt gaan onder laag consumentenvertrouwen

De detailhandel heeft te lijden onder een verder dalend vertrouwen van consumenten. Waar exporterende sectoren in 2010 profiteerden van een oplevende wereldhandel hebben winkeliers nog nauwelijks enig herstel ervaren. Marges blijven daarbij onder druk staan door de hoge inkoopprijzen al zijn deze de afgelopen maanden wel iets gezakt. Daarnaast blijft de concurrentie van e-commerce groeien. Internetwinkels behaalden in de eerste helft van 2011 een forse omzetgroei terwijl in de gehele detailhandel de omzet in deze periode met nog geen 1% steeg. Ook de horeca ondervindt in 2012 de gevolgen van de dalende koopkracht. De beperkte groei zal in deze sector vooral moeten komen van buitenlandse toeristen.

Agrarische sector en zorg blijven gestaag doorgroeien

In 2012 wordt de hoogste groei verwacht in de agrarische sector (1,5%) en de zorg (2,6%). Beide sectoren zijn nauwelijks gevoelig voor de economische tegenwind. De zorgsector ‘profiteert’ van de vergrijzing en bijbehorende extra vraag naar medische hulp. De EHEC-crisis drukt het volume in de agrarische sector. In de groentesector is door een forse volume- en prijsdaling een fors bedrag aan productiewaarde verloren gegaan.

ING Economisch Bureau