De hoorzitting over het ‘broccoli-octrooi', die gepland stond op 26 oktober, is door het technische raad van beroep van de EPO (European Patent Convention) geseponeerd. De basis voor dit besluit ligt bij een eerdere besluit van de Enlarged Board of Appeal van EPO om productiemethoden, die gebruik maakt van conventionele en technische stappen, niet patenteerbaar te maken. Het probleem rond de ‘Broccoli’ zaak is als volgt. Het Britse bedrijf Plant Biosciences had een Europees octrooi (EP 1069819) aangevraagd en gekregen voor een productiemethode waarmee zij de hoeveelheid van een potentiële anticarcinogenice stof in broccoli zouden kunnen verhogen.

Het Franse bedrijf Limagrain en de Zwitserse groep Syngenta gingen in 2003 tegen dit besluit in beroep en hielden in hoger beroep ook vol. Ze zeiden onder anderen dat cruciale biologische methoden van de plantenteelt onder het octrooi zouden vallen en dat die methoden niet te patenteren zijn volgens de EPC (European Patent Convention) die bindend is voor de EPO. De hoorzitting wordt nu schriftelijk vervolgd. Een procedure die toegepast wordt om effectiviteit en efficiëntie te waarborgen. Een hoorzitting wordt niet meer nodig geacht.