Op vrijdag 21 oktober is in Sint-Petersburg het officiële startsein gegeven voor een
gezamenlijk landbouwproject tussen het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en de Leningrad Oblast (provincie rondom Sint-Petersburg). Max van den Berg, Commissaris van de Koningin in Groningen, ondertekende hiervoor namens het SNN samen met gouverneur Serdjukov van de Leningrad Oblast een verklaring. Deze
ondertekening was tevens onderdeel van het officiële programma van minister-president Rutte.

Rutte bracht de afgelopen dagen een officieel bezoek aan Rusland, samen met een
omvangrijke handelsdelegatie uit Nederland. Dit werd vrijdag afgesloten met een bezoek aan Sint-Petersburg, waar hij onder andere een ontmoeting had met gouverneur Serdjukov. Gouverneur Serdjukov van de Leningrad Oblast, Commissaris van de Koningin van den Berg en ministerpresident Rutte bij de ondertekening van de intentieverklaring Rutte prees de wijze waarop de beide regio’s samenwerken. “Met het tekenen van de overeenkomst tussen de Leningrad Oblast en Noord-Nederland zijn de tijden van de Oostzeehandel herleefd”. Met zijn aanwezigheid bij de ondertekening onderstreept hij het belang van dit project, dat door de rijksoverheid wordt gefinancierd.


Gouverneur Serdjukov van de Leningrad Oblast, Commissaris van de Koningin van den Berg en ministerpresident Rutte bij de ondertekening van de intentieverklaring

Efficiencyverbetering

Doel van het project is de efficiency van de landbouwproductie in de Leningrad Oblast te verbeteren en daarbij kansen te scheppen voor het (Noord-)Nederlandse bedrijfsleven. De aardappelsector dient hierbij als voorbeeld. De Leningrad Oblast geldt als belangrijke agrarische regio in Rusland. Binnen deze sector neemt de aardappelteelt een prominente plaats in. Er is een groot landbouwareaal, maar
dit wordt niet optimaal benut. Rusland is op dit moment voor een groot deel afhankelijk van import van landbouwproducten. Daarom willen de Russen een groter aandeel van de consumptie zelf kunnen produceren. Men staat daarom de komende jaren voor de uitdaging om de productiviteit te verhogen. Noord-Nederland beschikt over de kennis en de ervaring die nodig is om dit te realiseren. Nederland staat internationaal bekend om haar voorsprong en hoge productiviteit in de landbouwsector.

Exportmogelijkheden

Het landbouwproject is onderdeel van het Government-to-Government programma van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Dat programma is bedoeld om samenwerking van Nederland met buitenlandse overheden en kennisinstellingen te stimuleren en zo het Nederlandse bedrijfsleven nieuwe export- en investeringsmogelijkheden te bieden. Binnen het project is ook nadrukkelijk aandacht voor technische aspecten, zoals teeltmethoden, ziektebeheersing en opslagmethoden. Hierbij worden Nederlandse technieken en producten geïntroduceerd en trainingen ontwikkeld. Doel is dat daardoor Noord-Nederlandse bedrijven kunnen profiteren en betere kansen krijgen om hun producten in de Leningrad Oblast af te zetten.

Samenwerkingsmodel

Het project is erop gericht een samenwerkingsmodel te ontwikkelen tussen (lokale) overheid, onderzoeksinstellingen, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in de landbouwsector van de Leningrad Oblast. Deze samenwerking is er nu onvoldoende, waardoor er bijvoorbeeld geen goede voorlichting is voor de boeren. Er zullen Nederlands-Russische teams worden gevormd van deskundigen uit overheid, kennisinstellingen en landbouwbedrijfsleven. Zo zal een netwerk ontstaan,
waarin gemakkelijk technische en organisatorische kennis kan worden uitgewisseld. De afgelopen dagen zijn deze teams voor het eerst bij elkaar geweest in Sint Petersburg, waarbij een analyse is gemaakt van de huidige situatie in de Leningrad Oblast. Op basis daarvan is het plan van aanpak voor de rest van het project gemaakt.

Samenwerkingsovereenkomst

Sinds 2009 werkt Noord-Nederland meer en meer samen met de regio rondom Sint Petersburg. Het SNN en de Leningrad Oblast initiëren en ondersteunen deze toenemende samenwerking. Beide overheden hebben in een overeenkomst afgesproken meer te gaan samenwerken op verschillende kansrijke economische, sociale en culturele terreinen. De landbouw is één van de terreinen die in
deze overeenkomst zijn opgenomen. Andere onderwerpen zijn onder andere watertechnologie, energie en sensortechnologie. Het landbouwproject heeft een looptijd van twee jaar en eindigt op 31 oktober 2013. De afsluiting van het project is onderdeel van het 'Bilateraal Jaar Nederland-Rusland’ 2013, dat momenteel wordt
voorbereid. Noord-Nederland speelt hierin een actieve rol, gezien de intensieve banden met Rusland.

Bron: SNN