Tholen – Het Amerikaanse Ministerie van Landbouw heeft aan het Nationaal Instituut voor Voeding en Landbouw een subsidie van $ 3,7 miljoen verstrekt voor een 4-jarig project om het acrylamide- gehalte te verlagen bij verwerkte aardappelen. Sinds 2002 is de stof acrylamide na Zweeds onderzoek, waarbij bleek dat het vermoedelijk bij een koolhydraatrijk dieet kankerverwekkend was, een bron van zorg voor de sector en wordt onderzoek gedaan om deze stof in voedingsmiddelen te reduceren.

Het onderzoek zal zich richten op nieuwe rassen met een lager suikergehalte en het aminozuur aspagerine, die samen tijdens het verwerkingsproces de acrylamine produceren. De uitdaging voor de onderzoekers is om de hoeveelheid acrylamide te verlagen zonder dat de smaak en textuur van het eindproduct verloren gaan. Het doel is om vier nieuwe rassen te introduceren na vier jaar onderzoek die geschikt zijn voor de chips- en frietindustrie met een lager acrylamide-gehalte. In het project werken wetenschappers van tien universiteiten en USDA laboratoria in het hele land samen met vertegenwoordigers van de aardappelsector.