De tweede sessie van de Leergang Supply Chain Management voor de AGF Groothandel start in het najaar van 2011. Het AGF Groothandelsfonds heeft samen met N&S Opleidingen, Frug I Com en GS1 de leergang Supply Chain Management (SCM) ontwikkeld. Deze cursus helpt u onder andere de goederenstromen, het voorraadbeheer, bestelmomenten en order tracing te optimaliseren.

Europese supermarkten eisen steeds vaker dat u als leverancier de informatievoorziening over de producten die u levert op orde heeft. Dit is van belang voor de traceerbaarheid van producten, voedselveiligheid- en kwaliteit, efficiënte logistiek en financiële afhandeling van orders maar ook voor slimme marketing en conceptontwikkeling. Lidl Duitsland, bijvoorbeeld, stelt hoge eisen aan de leveranciers om de informatievoorziening op orde hebben. En het blijft niet bij de Lidl; andere supermarkten volgen de komende tijd. Dit heeft voor u als leverancier veel gevolgen; alle eisen die gesteld worden, vragen om een goed keten- management of anders gezegd: Supply Chain Management. Hebt u uw zaakjes op het gebied van Supply Chain Management met bijbehorende informatievoorziening niet op orde, dan mag u niet leveren.

Dit najaar organiseert Frug I Com in samenwerking met AGF Groothandelsfonds en De Ketencoach de leergang Supply Chain Management 2.1. De leergang Supply Chain Management 2.1 wordt gehouden bij het Productschap Tuinbouw in Zoetermeer op de volgende data:
  • 16 november 2011
  • 28 november 2011
  • 13 december 2011
  • 16 januari 2012
De onderstaande onderwerpen worden behandeld in de leergang:
  • Wat is SCM en welke mogelijkheden biedt het voor uw bedrijf .
  • Welke kansen en mogelijkheden biedt SCM aan de samenwerking en kwaliteitsverbeteringen in de keten.
  • Hoe draagt SCM bij aan het optimaliseren van de logistieke processen en de administratieve handelingen.
  • Hoe draagt SCM bij aan een grotere productafzet en de reductie van mijn kosten.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met Woody
Maijers, de Ketencoach (maijers@ketencoach.nl) of op nummer
06-53 33 03 67. Aanmelding gaat via het AGF Groothandelsfonds en zijn
pas definitief na ontvangst van de leergangkosten. De aangesloten bedrijven
kunnen 50% van de cursuskosten declareren bij het AGF Groothandelsfonds.

Deelnemers ontvangen na afronding van de leergang een door de branche erkend certificaat van deelname. Versterk uw keten, verbeter uw concurrentiepositie en meldt u - en uw collega’s - aan voor deze leergang. Voor deze leergang is voor aangesloten bedrijven een aantrekkelijke subsidieregeling mogelijk 50% van de cursuskosten kunt u declareren bij AGF Groothandelsfonds.

Voor meer informatie over de specifieke inhoud en kosten, kijk dan op de website www.agfgroothandelsfonds.nl onder cursusaanbod> Supply Chain Management of de website van FrugiCom (www.frugicom.nl)

AGF Groothandelsfonds
Erik Zwiers
Stevinweg 2
3891 EA Zeewolde
T: 036 – 523 61 20
06-51237321