De Chileense overheid heeft haar "Center of Excellence in Research and Development for the Food Industry" toegekend aan Wageningen UR (Wageningen University & Research centre). Chili is de grootste fruitexporteur ter wereld en de tweede grootste exporteur van zalm. Ook als wijnproducent staat het land goed bekend. Kwaliteit in de voedselproductie is voor Chili van onderscheidend belang en daarom hecht zij veel waarde aan dit nieuwe centrum. De Chileense overheid, het Chileense bedrijfsleven en kennisinstellingen zullen samenwerken in een instituut, onder de naam ICEFood, met als doel de innovatiekracht van Chileense voedingsbedrijven te vergroten.

De voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR, Aalt Dijkhuizen: “We zijn heel blij met deze keuze. Chili kiest in haar voedselproductie voor kwaliteit. Dat wij dan als partner uit de bus zijn gekomen, is iets om trots op te zijn. Samen gaan we er iets moois van maken.’’

ICEFood in de praktijk

ICEFood, geleid door Wageningen UR en met een kantoor in Santiago de Chili, richt zich op het uitvoeren van een onderzoeks-, ontwikkelings- en kennisvalorisatieprogramma. Zes kennisinstellingen uit Chili nemen deel in ICEFood. In de eerste projecten participeren een achttal Chileense bedrijven.
ICEFood is een virtueel instituut, met activiteiten zowel in Chili als in Wageningen. Het is een programma voor 10 jaar, met een voorziene start in het eerste kwartaal van 2012. Het onderzoek kent vier lijnen: 1. Food Processing and Structuring, 2. Consumer and Health, 3. Food Safety en 4. Supply Chain Sustainability. Het budget voor de komende tien jaar is 45 miljoen US dollar.

Projecten, die in de eerste fase gestart worden, zijn onder andere: Ontwikkeling van functionele ingrediënten, product & proces ontwikkeling voor granen, fruit & vis, herinrichten van de avocadoketen en terugdringing van verliezen in de export van tafeldruiven.

De eerste contacten, die hebben geleid tot deze samenwerking, zijn gelegd tijdens staatsbezoek van president Bachelet van Chili aan Nederland in 2009, waarin een bezoek aan Wageningen UR was opgenomen.

Bron: WUR